ØKNING: Antall AAP-mottakere i hovedgruppen «psykiske lidelser» har økt med 3.500 flere mottakere sammenlignet med året før.

NAV: Antall AAP-mottakere med psykiske lidelser øker

Etter årets første kvartal er det 3.700 flere personer som mottar arbeidsavklaringspenger (AAP). «Slapphet og tretthet» samt «psykiske lidelser» øker mest.

Publisert

Arbeids- og velferdsdirektør Hans Christian Holte sier en pressemelding at økningen i AAP-mottakere har vært betydelig i 1. kvartal.

– Sykefraværet var svært høyt på denne tiden i fjor, og dette kan bidra til at flere mottar AAP, særlig blant dem som nå har vært sykmeldt i ett år, sier Holte.

Ved utgangen av mars var det 143.124 AAP-mottakere. Det utgjør 4,1 prosent av befolkningen i alderen 18 til 66 år.

Økningen fra siste kvartal i 2022 er på 0,1 prosentpoeng.

Antall AAP-mottakere i hovedgruppen «psykiske lidelser» har økt med 3.500 flere mottakere sammenlignet med året før, mens antall personer med diagnosen «slapphet og tretthet» har økt med rundt 1.000 i samme periode.

– Diagnosen inkluderer blant annet personer med ME og utmattelsessyndrom, økningen kan også være et utslag av langtidseffekter av koronasykdom, sier Holte

Powered by Labrador CMS