SKREMMENDE: – Vi synes det er litt skremmende at pasienten er villig til å la seg operere for noe som ofte ikke trenger en operasjon, sier førsteforfatter Clemens Weber, nevrokirurg ved Stavanger Universitetssykehus. Foto: Svein Lunde, SUS

– Pasientene tror MR-funnene er fasiten

Nesten halvparten av pasientene ville la seg operere kun basert på MR-funnene, selv om de hadde få eller ingen symptomer.

Publisert

Denne artikkelen er mer enn fem år gammel.

Det viser en nylig publisert studie i Acta Neurochirurgica. Den har sett på hva pasienter synes om viktigheten av MR-funn når det gjelder nakkekirurgi.

210 pasienter, fra München og fra Stavanger, med degenerative forandringer i nakken deltok i studien.

Stor tillit til MR-bildene
47 prosent ville la seg operere kun på bakgrunn av at MR-undersøkelsen viste unormale funn, selv om de hadde få eller ingen symptomer.

– Vi synes det er litt skremmende at pasienten er villig til å la seg operere for noe som ofte ikke trenger en operasjon, med tanke på risiko og mulige komplikasjoner, sier førsteforfatter Clemens Weber, nevrokirurg ved Stavanger Universitetssykehus.

Mange slike degenerative tilstander responderer vanligvis godt på fysioterapi og trening, ifølge Weber.

Trengte ikke kirurgi
Hele pasientgruppen hadde slitasjeforandringer i nakken, som var påvist på MR. Derfor ble de henvist til nevrokirurgisk vurdering med spørsmål om operativ behandling.

– Mesteparten av pasientene som ble vurdert trengte imidlertid ikke kirurgi, påpeker Weber.

Syntes MR var viktigst
Pasientene svarte på et spørreskjema som de fikk på poliklinikken før konsultasjonen, altså før de fikk mer informasjon av en nevrokirurg om tilstanden og behandlingsalternativene.

– 67 prosent mente at MR-resultatet var viktigere enn sykehistorie og resultater fra klinisk undersøkelse, sier Weber.

Ikke fasiten
Han påpeker at MR skal brukes for å bekrefte en forandring, for eksempel nakkeprolaps, som i utgangspunktet baseres på en klinisk tilstand.

– Men mange pasienter har for stor tro på MR-funnene. MR er ikke fasiten, det er et hjelpemiddel for å bekrefte diagnosen, sier han.

Weber mener pasientenes sterke tro på MR-funnene kan føre til forventninger om operasjon.

– Det kan også påvirke behandlingsresultatet, og pasientens innstilling til for eksempel fysioterapi.

For dårlig informasjon
Weber sier at nevrokirurgene bruker mye tid på å informere pasienter som ikke trenger operasjon.

– De kunne allerede ha fått denne informasjonen fra fastleger eller andre behandlere. Men pasienter som har fått operasjon tidligere har fortsatt samme feiloppfatninger, så også vi er for dårlige til å informere pasientene, innrømmer han.

Misfornøyde pasienter
Studien ble også kommentert av professor Claudius Thome, en anerkjent nevrokirurg fra Østerrike.

Thome sier at radiologiske funn vil fortsette å drive pasienter til å kreve operasjon, og til å bli misfornøyde hvis unormale funn på MR-bildene deres ikke blir "korrigert".

"Dette er spesielt problematisk i et miljø der kirurger er anklaget for å utføre for mange ryggoperasjoner", skriver Thome.

Powered by Labrador CMS