ALDERSALARM: – Mye av det medisinsktekniske utstyret som brukes i norske sykehus i dag, er ofte basert på utdatert teknologi som gjerne er femten år gammel. Frykten er større utbrudd av datavirus som slår ut infusjonspumper eller annet kritisk utstyr i sykehus, skriver artikkelforfatteren.
ALDERSALARM: – Mye av det medisinsktekniske utstyret som brukes i norske sykehus i dag, er ofte basert på utdatert teknologi som gjerne er femten år gammel. Frykten er større utbrudd av datavirus som slår ut infusjonspumper eller annet kritisk utstyr i sykehus, skriver artikkelforfatteren.

Medisinsk utstyr – utdatert fra første dag

Vi må bli bedre på risikoreduserende tiltak, også når det kommer til medisinsk utstyr.

Publisert
Geir-Erlend Johansen
Geir-Erlend Johansen

Også oppgraderinger av eksisterende utstyr kan gi helsegevinst, med bedre diagnostikk og behandling

VI STÅR i dag overfor et skremmende trusselbilde. Sikkerhetsmyndighetene kommer med den ene advarselen etter den andre. Og helse er ikke fredet i denne krigen som pågår i cyberdomenet.

For ti år siden var utfordringene helt andre enn i dag. Kravene til personvern og informasjonssikkerhet var også helt noe helt annet. Den vanligste holdningen den gangen var at medisinsk utstyr «ikke trenger IT-sikkerhet, det skal uansett stå frakoblet fra resten av verden».

Se også: Pass på at teknisk utstyr ikke bryter sammen!

UTDATERT TEKNOLOGI. Mye av dette utstyret som vi har i dag, er i gang med å integrere inn mot fag- og journalløsninger. Dette er utstyr som i mange tilfeller mangler innebygd motstandskraft mot hacking og virusangrep. Dette er også i de fleste tilfellene ikke mulig å legge på dette i etterkant.

Det er en utfordring at medisinsk utstyr ofte er «født gammelt». Fra idé til ferdig utstyr tar det normalt fra tre til syv år før produktet er klart for markedet. Gjennomsnittsalderen for medisinsk utstyr i norske sykehus er gjerne på rundt ti år, og i mange tilfeller enda mer. Mye av det medisinske utstyret som er i bruk på sykehusene i dag, er ofte basert på utdatert teknologi som gjerne er femten år gammel.

Medisinteknisk utstyr kan spenne fra utstyr som opereres inn i kroppen, som proteser og respiratorer, til tekniske hjelpemidler som røntgenutstyr, infusjonspumper, endoskoper og kirurgiske instrumenter.

Se også: Det er nødvendig å investere i medisinsk utstyr

TILTAK SOM FUNGERER. Det finnes mange gode løsninger og tiltak som kan bidra til å heve sikkerheten. Det kan være segmentering av nettverk, tillitsløs sikkerhetsmodell (Zero Trust), kompetanseheving og oppgraderinger av programvare. Oppgraderinger av eksisterende utstyr kan også gi en helsegevinst, med bedre diagnostikk og behandling. Normen for informasjonssikkerhet og personvern i helse- og omsorgssektoren har også en veileder for medisinsk utstyr.

Det har vært rapportert om hendelser med datavirus i medisinsk utstyr ved norske sykehus, men heldigvis uten alvorlige konsekvenser for pasient. Frykten er et større utbrudd av datavirus på et sykehus, der for eksempel infusjonspumper eller annet kritisk utstyr blir slått ut. Dette kan føre til at liv går tapt.

Det er en utfordring at medisinsk utstyr ofte er «født gammelt». Fra idé til ferdig utstyr tar det normalt fra tre til syv år før produktet er klart for markedet

DYRT Å VENTE. Når utstyr blir anskaffet, er det som regel basert på krav fra dem som skal bruke utstyret, enten det er leger, sykepleiere eller annet klinisk personell – dette for å sikre at utstyret har de ønskede funksjoner og egenskaper. Etter hvert som årene går, går også den medisinske utviklingen videre: Utstyr blir bedre, og dette gjelder spesielt diagnostiske instrumenter som ultralyd, røntgen og laboratorieutstyr.

Produsentene tilbyr ofte gratis oppgraderinger av programvaren når produktene er under garanti. Etter at garantien er utløpt, må det ofte betales for oppgraderinger som inneholder forbedret og ny funksjonalitet. Dette kan føre til at også maskinvare må byttes ut, noe som kan bli kostbart.


Ingen oppgitte interessekonflikter

Dagens Medisin, fra Kronikk- og debattseksjonen i 08-utgaven.

Powered by Labrador CMS