Torbjørn Almlid, styreleder i Vestre Viken HF Foto: Vidar Sandnes
Torbjørn Almlid, styreleder i Vestre Viken HF Foto: Vidar Sandnes

Vestre Viken-styrelederen: «En av våre ansatte har ført alle bak lyset»

Styrelederen i Vestre Viken HF pekte ene og alene mot avdelingslederen ved Avdeling for klinisk patologi som den skyldige under styremøtet mandag.

Publisert

Denne artikkelen er mer enn fem år gammel.

DRAMMEN (Dagens Medisin): Granskingsrapporten som ble lagt frem for Vestre Viken-styret mandag, konkluderte med at det er avdelingslederen ved Avdeling for klinisk patologi som bevisst har feilkodet for å skaffe sykehuset mer penger i refusjon.  
Les mer her:
Gransking hevder sykehus har jukset med koding og fått flere millioner i urettmessige refusjoner
Sykehuset har flere ganger tidligere blitt varslet om at noe kunne være galt med kodingen.
Styreleder: - Ikke «rom for tolking»
Under styremøtet mandag, etter at rapporten var lagt frem, sa styreleder Torbjørn Almlid at «en av våre ansatte bevisst har ført alle bak lyset» og sa videre at det ikke var «rom for tolking».
Mandag ettermiddag, etter styremøtet, kommer det frem at politiet har henlagt saken mot avdelingslederen:
I tillegg til at Vestre Viken HF etterforskes for grovt bedrageri, var også denne personen siktet i saken. Men advokat Andrea Wisløff sier mandag ettermiddag til Dagens Medisin at politiet har henlagt saken mot avdelingslederen
Dagens Medisin har rettet spørsmål til den omtalte avdelingslederen om vedkommende vil kommentere det Almlid sier, noe vedkommende ikke ønsker.

På spørsmål til styreleder om dette ene og alene er denne personens ansvar, sier Almlid:

– Nei, men det er denne avdelingslederen som har satt det i system. Vi ser jo at systemet rundt vedkommende muligens ikke har reagert helt adekvat når man har hørt ting og fått kjennskap til ting, også i linja oppover, når vi har fått melding om det både i 2012 og 2016, og så videre, sier han til Dagens Medisin.
– Hvorfor skjer det ikke noe da?

– Det er vanskelig å si, men i dag må vi bare konstatere at det burde ha skjedd. Vi har latt det gå for lenge.

– Hvem er du du kaller «systemet rundt»?

– Det kan jo være avdelingen, og vedkommende har jo en sjef. I den grad andre har fått noen mistanker eller fanget opp noe, så burde det kanskje vært reagert mer adekvat enn det som har skjedd. Vi har ikke fått det veldig klart belyst, men vi har fra PwC fått belyst at det sannsynligvis er kommet noen reaksjoner som burde kommet mer kontant, enn det som har skjedd.
– Avdelingslederen får ingen personlig vinning av å feilkode med vilje. Hva tenker du er motivet?

– Det blir å drive tanketydning, og det skal jeg være forsiktig med. Det har vært antydet her at det er noe som vil gjøre arbeidet lettere, eller som har gjort det lettere å drive avdelingen. Det bringer jo noen kroner til avdelingen. men igjen så blir jo dette saldert hele sykehuset, så det er jo ikke sikkert at det blir mer penger til avdelingen av den grunn. Motivet er ikke lett å forstå nei, sier han.

– Vedkommende har forklart seg og kommet med en såkalt kontradiksjon til PwC, har du lest den?
– Nei, jeg forholder meg til rapporten, skulle jeg ha gått inn i hele materialet hadde det blitt veldig omfattende. De har jo snakket med veldig mange. Vi vet nok til å reagere. Det er styrets oppgave få fakta på bordet, sier Almlid.   
– Det har vært underforbruk av taksten som avdelingslederen her er beskyldt for å bruke for mye av, ved norske sykehus. Kan det tenkes at man i Drammen har gjort det riktig, fordi de har tatt i bruk en takst som mange sykehus bruker for lite av?

– Det er problematisert rundt styrebordet. Det er noe som Helfo må se på - og de må se på hvordan takstene praktiserer rundt omkring og kontrollregimet. Det er ikke rasjonelt at hvert foretak skal etablere et internt kontrollregime.
– Avdelingslederen er tatt ut av sin stilling. Er det flere nå som må "tas ut av sin stilling"?

– Nei det har jeg ikke grunn til å tro, slik jeg leser rapporten.

– Så det står klart for deg at personen forledet andre med vilje?
– Sånn ser det ut, jeg klarer ikke å tolke PwC-rapporten på noen annen måte.

 På spørsmål om hvem han mener som er ansvarlig for den systematiske feilkodingen som er avdekket, svarer administrerende direktør Nils Fredrik Wisløff:

 – Jeg konstaterer at rapporten har en oppfatning av dette, og i mitt saksfremlegg har jeg ikke ansvarliggjort noen andre enn foretaket, sier han til Dagens Medisin.

Powered by Labrador CMS