FORLENGES: Ett av forslagene til lovendring er å forlenge undersøkelsestiden før iverksetting av tvangsmedisinering fra tre til fem døgn. Illustrasjon: Colourbox Foto:
FORLENGES: Ett av forslagene til lovendring er å forlenge undersøkelsestiden før iverksetting av tvangsmedisinering fra tre til fem døgn. Illustrasjon: Colourbox Foto:

Slik skal pasienter få økt selvbestemmelse ved tvang

Regjeringen foreslår flere endringer i lov om psykisk helsevern knyttet til bruk av tvang.

Publisert

Denne artikkelen er mer enn fem år gammel.

Ifølge Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) er målet å styrke selvbestemmelsen og bedre rettssikkerheten til pasienter i psykisk helsevern. HOD viser til at det i dag er for mye bruk av tvang og feil bruk av tvang i den norske helsetjenesten.

Dette er forslagene til lovendringer:

- Pasienter vil få fritt rettsråd uten behovsprøving og egenandel ved klage til fylkesmannen over vedtak om tvangsmedisinering og tvangsernæring.

- Pasienter som er samtykkekompetente får rett til å avslutte behandling eller nekte å ta imot tilbud om behandling. Unntaket er ved alvorlig selvmordsfare eller alvorlig fare for andres liv og helse.

- Pasienter får rett til å evaluere bruken av tvang i etterkant sammen med behandlere. Hans eller hennes syn skal alltid journalføres.

- Hvis pasienten motsetter seg skjerming skal det alltid fattes vedtak før skjermingen iverksettes.

- Den som er faglig ansvarlig får plikt til å rådføre seg med annet kvalifisert helsepersonell før det fattes vedtak om tvangsbehandling.

- Undersøkelsestiden før iverksetting av tvangsmedisinering forlenges fra tre til fem døgn.

Forslagene er en oppfølging av anbefalingene fra Paulsrud-utvalget som utredet bruk av tvang i psykisk helsevern.

Powered by Labrador CMS