Selvmord topper varselstatistikken

Fire av ti varsler om alvorlige hendelser fra helseforetakene til Statens helsetilsyn kommer fra psykisk helsevern. Av dem utgjør selvmord over halvparten.

Publisert

Denne artikkelen er mer enn 10 år gammel.

Dette melder Statens helsetilsyn, som i perioden 1. januar 2012 til 31. mai 2013 mottok i alt 403 varsler. 172 av disse (43 prosent) var varslet fra psykisk helsevern.

Flertallet av disse varslene var om selvmord (58 prosent), selvmordsforsøk eller selvskading (til sammen 20 prosent).

Plikter å følge opp
Helseforetakene plikter selv å følge opp alvorlige hendelser som ledd i arbeidet med pasientsikkerhet og kvalitet. For å sikre tilsynsmessig oppfølging skal alvorlige hendelser i tillegg varsles til Statens helsetilsyn.

Med alvorlig hendelse menes dødsfall eller betydelig skade på pasient, hvor utfallet er uventet i forhold til påregnelig risiko.

Må følge med
Ifølge Helsetilsynet må spesialisthelsetjenesten selv identifisere hvilke hendelser som skal varsles. Hendelsen skal ha sammenheng med den helsehjelpen som er gitt, eller med at helsehjelp ikke er gitt.

Les mer hos Statens helsetilsyn

Powered by Labrador CMS