HABILITET: Just Bing Ebbesen er prosjektdirektør for Nye OUS og styremedlem i Hjemmelegene AS. 

Foto:

– Styrevervet reiser spørsmål om direktørens habilitet

Prosjektdirektør for nye OUS, Just Bing Ebbesen, sitter i styret for Hjemmelegene AS. Ansattrepresentant i styret til OUS, Anne Marit Wang Førland mener det reiser spørsmål om habilitet.

Publisert

Denne artikkelen er mer enn to år gammel.

RIKTIGE PROSESSER: – Det kan selvfølgelig bli slik at det inngås avtaler mellom sykehus, kommuner og private aktører, men man må følge riktige prosesser, sier Wang Førland. Foto: Privat

– Som prosjektdirektør for nye OUS er man involvert i hvordan fremtidens behandling av pasienter vil gjøres, og i hvilken grad den skal foregå i hjemmet. Når direktøren sitter i styret til en privat aktør som tilbyr nettopp dette reiser det spørsmål om habilitet, sier Wang Førland til Dagens Medisin.

Ikke kjent
Wang Førland sier at det ikke var kjent for henne at Just Bing Ebbesen, prosjektdirektør for nye OUS, sitter i styret for Hjemmelegene AS før hun leste om det i Dagens Medisin.

– Etter det forespurte jeg administrerende direktør, Bjørn Atle Bjørnbeth, om det er gjort en skriftlig forhåndsvurdering og gitt en godkjenning.

Når direktøren sitter i styret til en privat aktør som tilbyr nettopp dette reiser det spørsmål om habilitet Anne Marit Wang Førland

«Høy terskel»
– I retningslinje for bierverv for ansatte ved Oslo universitetssykehus er det tydeliggjort at det skal utøves særskilt varsomhet, og er det tvil skal det gjøres en forhåndsvurdering. En skriftlig vurdering.

I retningslinje «Bierverv for ansatte ved Oslo universitetssykehus» står det under punkt 4.2.2 «Begrensninger i adgang til å ta bierverv» at «Desto høyere opp i virksomheten lederen befinner seg, desto høyere terskel vil det være for å få samtykke til et bierverv.»

– Det mener jeg kvalifiserer til det som står under punkt 4.3.5 «Forhåndsvurdering». Her står det «Hvis det er tvil om biervervet er forenlig med arbeidsavtalen, skal skjema for forhåndsvurdering fylles ut.»

– Noe som praktiseres strengt ellers
Wang Førland sier at hun mener det er betenkelig med tanke på hvordan man utvikler tjenestene i nye OUS.

– Hvor mye skal legges til rette for hjemmebehandling? Det kan tenkes at et spørsmål som kan dukke opp er «er dette noe Hjemmelegene kan tenkes å utføre?»- og ta drift direkte ut av sykehuset. Det er en sammenkobling jeg mener ikke skal finne sted.

– Det kan selvfølgelig bli slik at det inngås avtaler mellom sykehus, kommuner og private aktører, men man må følge riktige prosesser.

– Men er det mulig å stille et slikt spørsmål kan man ikke ha det styrevervet. Dette er noe som praktiseres strengt ellers i andre deler av virksomheten.

Forespurt vurdering
Dagens Medisin har skrevet og stilt følgende spørsmål til OUS:

Det står i retningslinje for bierverv for ansatte ved Oslo universitetssykehus, under punkt 4.2.2 «Begrensninger i adgang til å ta bierverv» at «Desto høyere opp i virksomheten lederen befinner seg, desto høyere terskel vil det være for å få samtykke til et bierverv.»

Under punkt 4.3.5 «Forhåndsvurdering» står det «Hvis det er tvil om biervervet er forenlig med arbeidsavtalen, skal skjema for forhåndsvurdering fylles ut.»

– Er det sendt inn skjema for forhåndsvurdering om biervervet er forenlig med arbeidsavtale?

– Er det gjort en skriftlig vurdering?

– Hva er vurderingen?

– Er det annerledes fordi direktørstillingen er for et prosjekt, i så fall hvorfor?

Under punkt 4.2.2 står det at «desto høyere opp i virksomheten lederen befinner seg, desto høyere terskel vil det være for å få samtykke til et bierverv.».

– Hvor går terskelen?

– Som prosjektdirektør er Ebbesen involvert i planlegging av hvordan fremtidens behandling av pasienter vil utføres, og i hvilken grad den skal foregå i hjemmet. Hvordan vurderer OUS prosjektoppgavene til Ebbesen opp mot hans engasjement i Hjemmelegene AS?

I en kommentar skriver OUS:

«Prosjektdirektør Just Bing Ebbesen har et bierverv som styremedlem i Hjemmelegene AS. Dette er forelagt administrerende direktør. – Vi anser ikke at Ebbesens styreverv i Hjemmelegene AS er i konflikt med hans stilling som prosjektdirektør ved Oslo universitetssykehus, sier administrerende direktør Bjørn Atle Bjørbeth.»

Just Bing Ebbesen skriver følgende i en epost til Dagens Medisin:

«Reglene for bierverv er ikke i strid med et slikt verv. Før jeg sa ja til styret ble det orientert om og klarert med administrerende direktør. Det er ikke forbud mot bierverv, og Hjemmelegene driver ikke med virksomhet som er i konkurranse med vår virksomhet eller med de oppgaver jeg har innenfor OUS. Dersom utviklingen i virksomheten skulle berøre aktivitet som innebærer spesialisthelsetjeneste, eller på andre måter skulle bevege seg i retning av sykehusdrift vil eventuell habilitet måtte vurderes på nytt.»

Powered by Labrador CMS