LANGT: Avstanden til rask PCI-behandling i Helse Nords område er lengre enn folk tror, skriver innleggsforfatteren. Det kan få alvorlige utslag for dem som får hjerteinnfarkt.

Lite bråk om PCI i Nordland

Tenk om du får hjerteinfarkt i Tønsberg og får PCI-behandlingen i Trondheim.

Publisert Sist oppdatert

Tenk deg følgende scenario: Du bor og jobber i Tønsberg. Rett etter lunsj får du sterke brystsmerter mens du har et møte med dine kolleger. 113 ringes, ambulanse kommer til og konstaterer etter hvert at du har fått hjerteinfarkt og nå må ha akutt utblokking av din syke hjertekransåre (PCI). Det rekvireres ambulansehelikopter. Etter ca. en halvtime lander helikopteret, og du lastes inn for hurtig transport til PCI-lab på Ullevål sykehus i Oslo. Etter ca. en halvtime i helikopter, fortsatt med smerter i brystet, lander du på helipaden på Ullevål. Du tas til akuttmottaket, og hjertespesialisten som har undersøkt deg forklarer at PCI-laben på Ullevål forsåvidt er ledig, men at en retningslinje tilsier at du skal videre til Gardermoen og vente på ambulansefly til Trondheim. På St. Olavs Hospital trenger de flere PCI-prosedyrer, og det vil styrke deres funksjon som universitetssykehus om du blir behandlet der.

Avstanden fra Bodø til Tromsø er, for de som ikke vet, omtrent den samme som fra Oslo til Trondheim eller fra Oslo til Bergen

Igjen lastes du inn i ambulansen for transport til Gardermoen. På Gardermoen er det noen timer til vaktbytte på ambulanseflyet. Du må vente til etter vaktbyttet fordi det forrige crewet ellers ville bli utflydd og måtte avspassere og dermed holde ambulanseflyet på bakken flere timer neste dag. Med det nye crewet ankommer du Trondheim flere timer forsinket.

På St. Olavs hospital får du endelig PCI-behandlingen. Du overlever, men kan ha mistet mye av hjertemuskelen din fordi det gikk så lang tid før du endelig kom til Trondheim. Du kan fortsatt spasere med barnebarna, men har ikke glede av turene i Vestfoldmarka lenger. Du hveser og blir andpusten om du skal gå opp en trapp, så tur opp på Slottsfjellet kan du bare glemme.

Sånn er det i Nord

Dette er heldigvis ikke tilfelle for deg!

Men bytt ut Tønsberg med Mo i Rana, Oslo med Bodø, og Trondheim med Tromsø, og så har du Nordlandspasientenes virkelighet. I henhold til retningslinje PR53116 skal befolkningen i Nordland, om de blir rammet av et alvorlig hjerteinfarkt, ikke behandles i den nærmeste åpne PCI-laben i Bodø, men transporteres til universitetssykehuset i Tromsø (UNN). Denne retningslinjen er undertegnet av Andreas Kristensen, leder for PCI-laben ved universitetssykehuset i Tromsø. Selv om en innbygger i Mo i Rana med et livstruende hjerteinfarkt blir brakt med ambulansehelikopter til taket av Nordlandssykehuset og kunne fått PCI noen etasjer under etter noen minutter, skal pasienten lastes om og bringes til flyplassen for å vente på ambulansefly til Tromsø. Avstanden fra Bodø til Tromsø er, for de som ikke vet, omtrent den samme som fra Oslo til Trondheim eller fra Oslo til Bergen. Avstanden fra Mo i Rana til Tromsø er omtrent som fra Oslo til Stockholm.

I noen få akutte tilfeller har legene i Bodø likevel utført PCI på Nordlandspasienter med akutt alvorlig hjerteinfarkt. Dette ble gjort fordi tidsbesparelsen ble vurdert som veldig stor, og at å vente med å utføre PCI kunne gi negative utslag for pasientens prognose og videre helse. Helsepersonelloven sier at «Helsepersonell skal sørge for at helsehjelpen ikke påfører pasient, helseinstitusjon, trygden eller andre unødvendig tidstap eller utgift».

Endret avviket

Det at enkelte Nordlandspasienter med akutt hjerteinfarkt har blitt behandlet med PCI i Bodø, har ført til avviksmeldinger fra universitetssykehuset i Tromsø. Heldigvis korrigerte fagdirektøren i Helse Nord i 2022 en slik avviksmelding. Vurderingen var at «Det ble gjort en korrekt medisinsk vurdering av medisinsk personell som observerte pasienten. Videre transport til Universitetssykehuset Nord Norge hadde forsinket tilgjengelig behandling og sannsynligvis forverret prognosen. Det er behov for å gjøre justeringer i eksisterende retningslinjer…».

I noen få akutte tilfeller har legene i Bodø likevel utført PCI på Nordlandspasienter med akutt alvorlig hjerteinfarkt. Dette ble gjort fordi tidsbesparelsen ble vurdert som veldig stor, og at å vente med å utføre PCI kunne gi negative utslag for pasientens prognose og videre helse

Korrigeringen fra fagdirektøren i Helse Nord synes imidlertid å ha blitt utelatt i styreleder Renate Larsen og direktør Marit Linds informasjon til styret i Helse Nord da PCI-saken nylig ble behandlet. Ikke bare det, Larsen og Lind berømmet en bestilt evalueringsrapport som beskylder Nordlandssykehuset for ikke å ha fulgt prosedyren PR53116. Disse beskyldningene fremstår som helt uforståelige ettersom statsforvalteren faktisk vurderer lovligheten i prosedyren PR53116.

Feilinformerte styret 

I lys av disse opplysningene kan det se ut som at Larsen og Lind har feilinformert Helse Nord-styret. Evalueringsrapporten har sett bort fra fagdirektøren i Helse Nord sin uttalelse og anklaget Nordlandssykehuset for ikke å følge en prosedyre som altså kan vise seg å være ulovlig. Uenigheten rundt denne prosedyren er selve kjernen i samarbeidsproblemene evalueringsrapporten omtaler. Det er denne uenigheten som ligger til grunn for vedtaket om at Bodø ikke kan videreføres som et eget PCI-senter. Men vedtaket kan være fattet på feil premisser.

Media og styremedlemmer i Helse Nord har kalt Bodøs protester mot urimelig forskjellsbehandling av hjertepasientene i Nordland for «PCI-bråk». Jeg tror fagfolk og pasienter i Tønsberg hadde laget mye mer «bråk» og mye mer støy om dette gjaldt dem.

Powered by Labrador CMS