RETTIGHETER: Likestillings- og diskrimineringsombud Bjørn Erik Thon mener regjeringen nå må komme på banen når det gjelder rettigheter for funksjonshemmede. Han mener Norge bryter med FN-konvensjonen for funksjonshemmede.

Likestillingsombudet kritisk til måten Norge behandler funksjonshemmede

For 15. år på rad markerte funksjonshemmede lørdag at Norge må innfri funksjonshemmedes rettigheter. Likestillingsombudet gir dem full støtte.

Publisert

I årets «Stolthetsparade», som gikk av stabelen i Oslo lørdag, sa funksjonshemmede at nok er nok.

Likestillingsombud Bjørn Erik Thon deltok på markeringen, og er klokkeklar i sin konklusjon. Han mener Norge bryter med FN-konvensjonen for funksjonshemmede (CRPD), og peker blant annet på vergemålsloven.

– Funksjonshemmede har også rett til å bestemme over egne liv, men vergemålsordningen sikrer ikke selvbestemmelse. Det er en av de største menneskerettighetsutfordringene i Norge, sier Thon i en pressemelding fra organisasjonen Uloba, som arrangerer Stolthetsparaden.

Løfte fra Støre

I forkant av paraden lovet statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) at FN- konvensjonen skal gjelde som norsk lov.

Det vil ifølge funksjonshemmedes organisasjoner gi store endringer i assistansen de har rett på og muligheter for å bestemme selv i eget liv.

To regjeringsoppnevnte utvalg har levert stortingsmeldinger der de konkluderer med at assistanseordningen BPA ikke fungerer og at staten må overta ansvaret fra kommunene, som til stadighet kutter i assistansen som funksjonshemmede har rett på.

På stedet hvil

Men halvannet år etterpå har regjeringen fortsatt ikke gjort noe.

– Det statsministeren nå sier må bety at de er nødt til å endre vår assistanseordning, få den ut av helselovverket og flytte forvaltningen til staten, sier generalsekretær Vibeke Marøy Melstrøm i ULOBA.

Likestillingsombud Bjørn Erik Thon viser til at FN-konvensjonen vil kreve endringer også i en rekke andre lovverk. Han sier at ombudet vil skrive en egen rapport om hvilke endringer i norsk lov som er nødvendig for ikke å bryte menneskerettighetene, og hvilke andre endringer som bør vedtas for at funksjonshemmede skal leve et verdig liv.

Powered by Labrador CMS