Søk i utbetalingene fra legemiddelindustrien

Dagens Medisin har samlet pengeoverføringene fra legemiddelselskaper til helsepersonell og organisasjoner de siste tre årene.

Publisert

Denne artikkelen er mer enn fem år gammel.

De siste tre årene har det store flertallet av legemiddelselskapene i Norge rapportert om sine utbetalinger til helsepersonell og organisasjoner.

Dagens Medisin har samlet informasjonen fra legemiddelselskapenes rapporter om utbetalinger for årene 2015, 2016 og 2017. Helt øverst i denne artikkelen er det mulig å søke i disse utbetalingene. Søkefeltet gir treff på navnene til personene og organisasjonene som har mottatt utbetalinger fra legemiddelselskapene. I tillegg gir det treff på firmaene som har foretatt overføringene. Det er også mulig å sortere de ulike kolonnene i alfabetisk rekkefølge eller etter tallverdi.

Søk i utbetalingene øverst i denne artikkelen.
Søk i utbetalingene øverst i denne artikkelen.

Leser du på mobil? Klikk her for en mobilvennlig versjon som kun omfatter honorarer og totalsummer.

Honorarer, refusjon og sponsoravtaler
Utbetalingene omfatter honorarer for oppdrag, og refusjon av utgifter til for eksempel reise og opphold i forbindelse med arrangementer eller oppdrag. For organisasjonene – typisk pasient- og profesjonsforeninger, offentlige sykehus og private helsebedrifter – omfatter utbetalingene i tillegg sponsoravtaler, gaver og donasjoner.

Ettersom firmaene ifølge norsk personvernlovgivning ikke kan offentliggjøre utbetalinger til enkeltpersoner uten samtykke fra dem det gjelder, inneholder denne oversikten kun informasjon om personer som har gitt et slikt samtykke. For organisasjoner (med unntak av enkeltpersonsforetak) gjelder ikke dette samtykkekravet.

For aksjeselskaper har vi anført i parentes navn på daglig leder og styreleder, basert på opplysninger fra Brønnøysundregistrene.

Gjennomgang av rapporter
Informasjonen er basert på Dagens Medisins gjennomgang av alle rapportene om utbetalinger som er offentliggjort av bransjeforeningen Legemiddelindustriens (LMI) medlemsfirmaer, og lenket til fra bransjeforeningens nettsider. I tillegg er rapporter fra de største legemiddelselskapene utenfor LMI gjennomgått.

Dagens Medisin har gjort sitt ytterste for at gjennomgangen er så komplett som mulig, men tar forbehold om at det kan finnes rapporter fra mindre firmaer, som er utelatt.

Powered by Labrador CMS