NY REKORD I BIVIRKNINGER: Blodfortynnende legemidler mistenkes å ha forårsaket eller bidratt til flest dødsfall. Foto: Colourbox

Rekordmange meldinger om bivirkninger

Aldri før har det vært innmeldt så mange bivirkningsmeldinger til Legemiddelverket.

Publisert

Denne artikkelen er mer enn fem år gammel.

I fjor ble det registrert totalt 3608 bivirkningsmeldinger. Det er en økning på i underkant 20 prosent fra året før. Dette er «gledelig fordi det er viktig at bivirkninger meldes», skriver Legemiddelverket i sin rapport.

Den solide økningen skyldes i hovedsak utvidet overvåkning etter innføring av vaksine mot rotavirus i barnevaksinasjonsprogrammet. Leger og farmasøyter melder et stabilt antall bivirkningsmeldinger, mens meldinger fra annet helsepersonell, særlig helsesøstre, øker betraktelig.

«Annet»-gruppen av helsepersonell meldte 1043 meldinger i fjor, en økning på 42 prosent fra året før. Økningen henger sammen med et høyt antall meldinger om vaksiner, særlig mot rotavirus, som rapporteres inn av helsesøstre.

Les også: 19 alvorlige bivirkninger av HPV-vaksine

Pasienter melder mer
Meldinger fra pasienter bidrar også vesentlig til økningen i antall meldinger. I 2015 ble det mottatt 626 bivirkningsmeldinger direkte fra pasienter sammenlignet med 434 meldinger året før.

«Meldinger fra pasienter er et nyttig supplement til meldinger fra helsepersonell fordi de setter fokus på andre typer legemiddelrelaterte problemer», skriver Legemiddelverket.

De viser til at pasienter oftere melder om nevrologiske og psykiske og bivirkninger, mens generelle symptomer og lokale reaksjoner var vanligst i meldingene fra helsepersonell.

179 dødelige utfall
Rett under halvparten av de totale bivirkningsmeldingene var alvorlige, og 179 av meldingene hadde dødelig utfall. Dette er 25 flere dødsfall enn året før.

Som tidligere er det legemidler som virker på blod og bloddannende organer (antitrombotiske og antikoagulerende legemidler, ATC-gruppe B) som mistenkes å ha forårsaket eller bidratt til flest dødsfall (39 prosent av meldte dødsfall). Det er behandling med blodfortynnende legemidler, som warfarin, rivaroksaban, apiksaban og dabigatran, som står for hoveddelen.

Kreftlegemidler og midler som påvirker immunsystemet (ATCgruppe L) mistenkes å være forbundet med 30 prosent av dødsfallene. Videre følger legemidler som virker på nervesystemet (ATC-gruppe N) som mistenkes som årsak til 19 prosent av dødsfallene.

Powered by Labrador CMS