ER LEIT: – Jeg synes det er leit at vi har kommet i denne situasjonen  og er ikke glad for at selskapet måtte gå til en rettslig avklaring, sier Erik A. Stene, Market Access Manager i UCB Pharma Norge.
Foto: Per Corneliussen

 Foto:
ER LEIT: – Jeg synes det er leit at vi har kommet i denne situasjonen og er ikke glad for at selskapet måtte gå til en rettslig avklaring, sier Erik A. Stene, Market Access Manager i UCB Pharma Norge. Foto: Per Corneliussen Foto:

Milliard-anbud for legemidler stoppet

UCB Pharma mener Legemiddelinnkjøpssamarbeid (LIS) har avgjort anbudskonkurransen for biologiske legemidler/TNF-hemmere på feilaktig grunnlag og har brakt saken til retten.

Publisert

Denne artikkelen er mer enn fem år gammel.

MULIG NYTT ANBUD: – Dersom UCB Pharma får medhold, må vi utlyse nytt anbud sier Bente Hayes, innkjøpsdirektør for legemidler i Sykehusinnkjøp HF. Arkivfoto: Målfrid Bordvik
MULIG NYTT ANBUD: – Dersom UCB Pharma får medhold, må vi utlyse nytt anbud sier Bente Hayes, innkjøpsdirektør for legemidler i Sykehusinnkjøp HF. Arkivfoto: Målfrid Bordvik

Legemiddelselskapene har nylig fått tilsendt rangeringen av hvilke legemidler som inngår i nye LIS-anbefalinger for biologiske legemidler/TNF-hemmere innen revmatologi, mage-/tarm- og hudsykdommer.

Etter planen skulle de nye prisene og de nye anbefalingene fra LIS være gjeldende fra 1. mars. Ifølge LIS er verdien på hele anbudet anslått til cirka 2 milliarder kroner.

Rettslig forføyning
Nå er hele tildelingen av avtalene satt på vent, etter at UCB Pharma har begjært en midlertidig rettslig forføyning.

Selskapet, som markedsfører legemiddelet Cimzia, mener LIS ut fra de nye anbefalingene har inkludert selskaper som har inngitt pristilbud som strider med kriteriene i konkurranseutlysningen – og at LIS dermed har brutt kravene og forutberegnelighet og likebehandling i anbudskonkurranser.

Legemiddelselskapet viser til at LIS i sin rangering av legemidlene har akseptert tilbud hvor det er ulik pris på penn og sprøyte og ulik pris per enhet ut fra pakningsstørrelse.

Det er første gang enhetsprisene i dette anbudet er hemmeligl. Pakningstype og -størrelse for hvert legemiddel er imidlertid beskrevet i anbefalingene som er sendt ut til legemiddelselskapene.

LIS har nå bedt de aktuelle firmaene om forlengelse av de nåværende avtalene og om at vedståelsesfristen på disse avtalene står frem til 18. mai, noe alle selskapene ifølge LIS har sagt ja til.

Lik enhetspris
Det er første gang LIS stiller krav om lik pris pr mg/ml. I konkurranseutlysningen for 2017 står følgende: «Pris på samme mengde virkestoff og styrke skal være lik for samme administrasjonsform. Dette gjelder ikke barnepakninger, startpakninger og pakninger kun beregnet for pasienter over 80 kg. Sprøyter og penner anses som lik administrasjonsform. Infusjons- og injeksjonsform anses ikke som samme administrasjonsform. Pris per enhet skal være den samme uavhengig av pakningsstørrelse.»

(...) «Tilbud som ikke tilfredsstiller kriteriene vil ikke bli tildelt kontrakt».

Ifølge konkurranseutlysningen er det det enkelte firma som selv definerer hva en startpakke er.

Tilbød ikke startpakke
Erik A. Stene, Market Access Manager i UCB Pharma Norge sier han ikke er glad for at selskapet måtte gå til en rettslig avklaring.

– Jeg synes det er leit at vi har kommet i denne situasjonen etter mange år med godt samarbeid med LIS, og jeg håper at det løser seg til det beste for alle involverte. Det er bra at saken ser ut til å løse seg midlertidig ved at alle involverte firmaer har gått med på å forlenge 2016-prisene inntil videre og 2016-retningslinjenen videreføres inntil videre.

– Det fremgår jo av utlysningsteksten at kravene om samme enhetspris ikke gjelder startpakning?

– Ja, det er adgang i henhold til konkurransegrunnlaget å gi tilbud på startpakninger, men det er satt som et krav at enhetsprisen må være lik uansett pakningsstørrelse – og da bortfaller jo poenget med en startpakning hvor enhetsprisen er lavere, svarer Stene, som ikke ønsker å kommentere saken ytterligere nå.

I den rettslige forføyningen kommer det frem at UCB ville gitt tilbud på en startpakke dersom det hadde vært åpnet for det og at det ville ført til en betydeligere lavere pris på Cimzia på samlet legemiddelkostnad for de første to behandlingsårene, som er det anbudskonkurransen er basert på.

Omsetter for 200 millioner
UCB Pharmas legemiddel Cimzia har vært anbudsvinner i flere år med laveste pris på sin startpakke for pasientadministrerte legemidler. I år leverte ikke firmaet inn tilbud på startpakke for å unngå at tilbudet ville stride mot kravene i utlysningen og dermed bli ekskludert fra anbudskonkurransen.

Selskapet oppfattet at startpakningen ikke kunne ha en lavere enhetspris enn andre enheter med samme styrke og at prisen per enhet måtte være den samme uavhengig av pakningsstørrelse.

Ifølge UCB behandles i dag cirka 3000-4000 pasienter med Cimzia, og legemiddelelet omsetter for cirka 200 millioner kroner årlig.

Vil gjelde i 12 måneder
Bente Hayes, innkjøpsdirektør for legemidler i Sykehusinnkjøp HF, ønsker ikke å kommentere detaljene i saken.

– Vi har mottatt den midlertidige forføyningen og forholder oss til prosessen som er berammet i rettssystemet. Nå blir vi vi enige med tingretten om en dato for behandling av den midlertidige forføyningen, og det ser ut som blir i uke 12. Dersom UCB Pharma får medhold, må vi utlyse nytt anbud, sier Hayes til Dagens Medisin.

Hun berømmer selskapene for å ha sagt ja til videreføring av gamle priser.

– Industrien har vist stor velvilje. Vi har også vært klare på at de prisene i det nye anbudet som vanlig skal gjelde for 12 måneder, og ikke bare frem til 1. mars 2018.

– Dersom resultatet blir at det nåværende anbudet blir stående, når vil de nye prisene gjelde?

– Nye avtaler vil da være gjeldende så raskt som mulig, når alt det formelle rundt er avklart.

– Hvor mye taper sykehusene på at anbudsprisene for 2017 ikke kan tre i kraft fra 1. mars?

– Det har vi ikke sett på. Men dersom firmaene ikke hadde sagt ja til å forlenge de nåværende prisene, og foretakene hadde måttet betale betalt maks AUP (apotekenes utsalgspris, red anm.), ville det vært snakk om flere titalls millioner i tap hver måned, svarer Hayes.

Dette er den andre forsinkelsen i utsendelsen av resultatene fra anbudskonkurransen på biologiske legemidler/TNF-hemmere for de nevnte sykdomsgruppene.

Les saken: Legemiddelfirmaer venter på anbudsresultater

Etter LIS-møtet 26. januar, ble utsendelsen av anbefalingene forsinket på grunn av en klage på innholdet i konkurranseutlysningen fra et annet legemiddelselskap. Denne saken er nå løst, ifølge LIS.

Powered by Labrador CMS