AVVENTER:– Overlege Elisabeth Gulowsen Celius ved Oslo universitetssykehus har ennå ikke ennå ikke tatt i bruk det nye MS-legemiddelet daklizumab (Zinbryta). Foto: Per Corneliussen Foto:
AVVENTER:– Overlege Elisabeth Gulowsen Celius ved Oslo universitetssykehus har ennå ikke ennå ikke tatt i bruk det nye MS-legemiddelet daklizumab (Zinbryta). Foto: Per Corneliussen Foto:

Markedsføringstillatelse for ny MS-medisin

Et nytt legemiddel for behandling av pasienter med attakkvis MS har nå fått norsk markedsføringstillatelse. – Vi avventer godkjenning i Beslutningsforum, sier seksjonsoverlege Elisabeth Gulowsen Celius.

Publisert

Zinbryta (daklizumab) brukes til behandling av voksne pasienter med atakkpreget MS.

1. juli ble medikamentet godkjent i EU, og umiddelbart etterpå også i Norge.

Avventer godkjenning
Elisabeth Gulowsen Celius, seksjonsoverlege ved Oslo universitetssykehus Ullevål, sier det er flott at det kommer et nytt medikament på markedet.

– Men vi har ennå ikke tatt Zinbryta i bruk, vi avventer godkjenning i Beslutningsforum, påpeker Gulowsen Celius.

Hun sier flere medikamenter med ulike virkningsmekanismer øker sjansene for å finne noe som både er effektivt og har akseptable bivirkninger for enda flere pasienter.

Reduksjon i tilbakefall
Ifølge pressemeldingen har kliniske data vist at Zinbryta har betydelig redusert pasientenes årlige attakkrate, det primære endepunktet av studiene, med 45 prosent sammenlignet med Avonex (interferon beta-1a) opp til 144 uker, og med 54 prosent sammenlignet med placebo ved 52 uker.

Dette er et legemiddel som pasienten injiserer selv en gang i måneden, ifølge en pressemelding fra Biogen og Abbvie.

Mye brukt fram til 2013
Gulowsen Celius sier Avonex er et av de eldre medikamentene, som hører til gruppen interferoner.

– Dette var mye brukt fram til vi i 2013 fikk de første perorale førstelinjepreparatene, sier hun.

Største MS-studie
Godkjenningen av Zinbryta er støttet av resultater fra to studier, inkludert DECIDE, som er den største og lengst pågående fase 3-studien som noensinne er utført når det gjelder MS-pasienter. Noen av pasientene i DECIDE ble behandlet i opptil tre år.

Fase 2b- studien SELECT og fase 3-studien DECIDE involverte rundt 2.400 pasienter som hadde relapserende MS. De er randomiserte, dobbel-blindete, kontrollerte studier.


Oppgitte interessekonflikter: Gulowsen Celius har mottatt honorarer fra Biogen, Sanofi, Novartis og Teva.

Powered by Labrador CMS