BESLUTNINGSFORUM: Fra venstre: Herlof Nilssen, Helse Vest RHF, Peder Olsen, Helse Sør-Øst RHF, Daniel Haga, Helse Midt RHF og Lars H. Vorland, Helse Nord RHF/leder for Beslutningsforum. Foto: Anne May Knudsen
BESLUTNINGSFORUM: Fra venstre: Herlof Nilssen, Helse Vest RHF, Peder Olsen, Helse Sør-Øst RHF, Daniel Haga, Helse Midt RHF og Lars H. Vorland, Helse Nord RHF/leder for Beslutningsforum. Foto: Anne May Knudsen

Ingen rask avklaring om Perjeta

SLV skal vurdere pris og effekt på nytt før Beslutningsforum tar brystkreftmedisinen opp til ny vurdering. Det er ikke sikkert det blir i år. 

Publisert

Brystkreftlegemiddelet pertuzumab (Perjeta) var tema i Beslutningsforum for nye metoder 20. oktober. Men det ble ikke tatt noen ny beslutning.

– Vi inviterte Roche til oss for å gi informasjon, men det var ikke snakk om prisforhandlinger, sier Lars Vorland, administrerende direktør i Helse Nord og leder av Beslutningsforum.

16 måneder
En ny studie har vist at kvinner lever gjennomsnittlig 15,7 måneder lenger med den nye medisinen. Danmark og Sverige har tatt i bruk medikamentet, men i mai bestemte de regionale helseforetakenes Beslutningsforum at norske pasienter ikke skal få tilbudet fordi det ble for dyrt. Prisen er 1,9 millioner kroner per ekstra leveår.

Onkologer har reagert på vedtaket og nylig mottok Beslutningsforum et brev fra Brystkreftforeningen, som etterlyser fremgang i saken.

Les også: Frykter todelt helsevesen

– Vi har diskutert brevet fra Brystkreftforeningen, men må se vitenskapelig på tallene. Det blir Statens legemiddelverk sin oppgave å gå gjennom de nye dataene og regne på pris.

Uvisst når
– Når vil dere behandle saken på nytt?

– Vi håper på en rask ny behandling for å få en avklaring i denne saken, men kan ikke legge press på SLV, sier Vorland, som ikke kan love at dette skjer i løpet av 2014.

 Det er anslått at rundt 100 pasienter vil kunne ha nytte av behandlingen i Norge hvert år. I Vest-Europa er det nå bare Portugal og Norge som ikke har åpnet for bruk av legemiddelet, ifølge produsenten Roche.

Roche håper på rask avklaring
– Vi deltok i Beslutningsforumets møte mandag den 20. oktober, der vi presenterte to nye pristilbud basert på nye overlevelsesdata. Overlevelsesdataene viser at pasientene på medianen lever 15,7 måneder lenger enn når de behandles med dagens standardbehandling. Det betyr at pasientene, med Perjeta-behandling, kan ventes å leve i 4,7 år i stedet for 3,4 år, sier kommunikasjonsdirektør Line Walen i Roche Norway i en pressemelding.

– Vi vet at mange pasienter og leger venter på å få behandle brystkreft med nye, effektive behandlingsformer. Vi håper derfor at de regionale helseforetakene vil ta en rask beslutning om å ta i bruk Perjeta.

Powered by Labrador CMS