Helfo vil avslå alle søknader om refusjon for medisinsk cannabis

Nåværende dokumentasjon på medisinsk cannabis er ikke tilstrekkelig for å kunne innvilge offentlige refusjon, ifølge Helfo.

Publisert
UNØDVENDIG Å SØKE: – Vi ønsker ikke å skape falske forhåpninger. Per i dag vil alle få avslag på en slik søknad for medisinsk cannabis, sier avdelingsdirektør Steinar Mathisen i Helsedirektoratet. Foto: Rebecca Ravneberg/Helsedirektoratet
UNØDVENDIG Å SØKE: – Vi ønsker ikke å skape falske forhåpninger. Per i dag vil alle få avslag på en slik søknad for medisinsk cannabis, sier avdelingsdirektør Steinar Mathisen i Helsedirektoratet. Foto: Rebecca Ravneberg/Helsedirektoratet

Legespesialister i sykehus har siden høsten 2016 kunnet søke om godkjenningsfritak for pasienter som kan være aktuelle for å få medisinsk cannabis. Siden den gang har cirka 30 pasienter hentet ut en resept på norsk apotek.

Les saken: 30 pasienter i Norge får medisinsk cannabis

Overlege og medisinsk rådgiver Sigurd Hortemo i Legemiddelverket uttalte til Dagens Medisin at Helfo nå har åpnet for å vurdere søknader om refusjon for behandling med medisinsk cannabis – tidligere ble alle søknader avvist.

Helsedirektoratet understreker at det ikke er åpnet for refusjon, men for å kunne søke om refusjon.

Foreløpig utilstrekkelig
– Helfo må vurdere søknader om refusjon for medisinsk cannabis ettersom Legemiddelverket har klassifisert medisinsk cannabis som legemiddel. Men alle som søker per i dag vil få avslag, sier avdelingsdirektør Steinar Mathisen i Avdeling for helserefusjoner i Helsedirektoratet, til Dagens Medisin.

Han poengterer at rent formelt er det slik at når Legemiddelverket har klassifisert medisinsk cannabis som et legemiddel, så åpnes det for at det er mulig å søke om individuell refusjon.

– Men det er Helfos ansvar å avgjøre om dokumentasjonen på legemiddelet er tilstrekkelig for å kunne gi refusjon. Helfo har, ut ifra den nåværende dokumentasjonen for medisinsk cannabis, kommet til at dokumentasjonen ikke er tilstrekkelig. Det betyr at Helfo inntil det eventuelt foreligger tilstrekkelig dokumentasjon på effekt, vil gi avslag til alle som søker om refusjon, sier Mathisen og legger til:

– Helfos vurdering kan selvfølgelig endre seg hvis det kommer ny dokumentasjon i fremtiden.

Vil unngå falske forhåpninger
– Noen vil kanskje synes det er merkelig at det er åpnet for å søke om refusjon, samtidig som dere sier klart at ingen vil få ja på en slik søknad?

– Dette er to forskjellige ting, svarer Mathisen. – Det kan kun gis individuell stønad til produkter som er klassifisert som legemidler. At Legemiddelverket klassifiserer et produkt som legemiddel innebærer at det kan vurderes for blåreseptstønad, men som for alle andre legemidler, må bruken oppfylle vilkårene som er satt for slik offentlig finansiering. Et av disse er krav til dokumentasjon av effekt. I tillegg må prioriteringskriteriene være oppfylt.

– Så situasjonen er egentlig den samme som før medisinsk cannabis ble klassifisert i Norge som et legemiddel, og det ble åpnet for at det kan forskrives av sykehusleger?

– Når det gjelder offentlig finansiering, så er det riktig.

– Det dere egentlig sier er at det ikke er noen vits i å søke om refusjon?

– Ja, det stemmer. Vi ønsker ikke å skape falske forhåpninger. Per i dag vil alle få avslag på en slik søknad for medisinsk cannabis, fastslår Mathisen.

Powered by Labrador CMS