EN AV VERDENS DYRESTE MEDISINER: Svenske barn med SMA kan nå få tilgang på medisinen Spinraza under visse vilkår og streng kontroll. Illustrasjonsfoto: GettyImages Foto:
EN AV VERDENS DYRESTE MEDISINER: Svenske barn med SMA kan nå få tilgang på medisinen Spinraza under visse vilkår og streng kontroll. Illustrasjonsfoto: GettyImages Foto:

Grønt lys for Spinraza i Sverige

Barn med spinal muskelatrofi i Sverige kan under visse vilkår få legemiddelet nusinersen (Spinraza), ifølge en ny nasjonal anbefaling.

Publisert

Denne artikkelen er mer enn fem år gammel.

Etter forhandlinger med legemiddelselskapet Biogen, anbefaler nå NT-rådet (nye terapier) i Sverige at landstingene tilbyr nusinersen (Spinraza) til visse pasienter med den alvorlige sykdommen spinal muskelatrofi (SMA).

Flere i kø
– Dette er et skritt fremover og åpner for at vi nå kan behandle flere barn med denne alvorlige sykdommen. Vi har en håndfull i kø allerede, sier Mar Tulinius, professor og overlege ved Drottnings Silvias barnesjukehus i Göteborg til svenske Dagens Medicin.

SMA fører til muskelsvinn, men Spinraza øker produksjonen av et protein som gjør at mange av barna kan gjenvinne bevegelighet.

Legemiddelet ble EU-godkjent i sommer, men i likhet med Norge har det pågått prisforhandlinger også i Sverige. Spinraza er at svært dyrt legemiddel, der hver dose uten rabatt koster én million kroner. Det første året trenger barnet seks doser, og deretter tre settes tre sprøyter årlig.

Streng kontroll
I en tidligere og midlertidig anbefaling anbefalte NT-rådet at de mest alvorlige syke barna med SMA type 1 skulle få behandling, men nå åpner de for at også pasienter med type 2 og 3 i visse tilfeller kan få prøve behandlingen. Det er opp til hvert landsting om de vil følge anbefalingene, men anbefalingene har stor tyngde.  

Ifølge anbefalingen skal behandlingen bare gis dersom visse kriterier er oppfylt, blant annet kreves det at diagnosen er genetisk verifisert. NT-rådet har nedsatt en ekspertgruppe som sammen med behandlende lege skal ta stilling til i hvilke tilfeller behandlingen skal gis. Hver sjette måned skal behandlingen evalueres, og avsluttes dersom den ikke gir god effekt. To sykehus får det nasjonale behandlingsansvaret. Les hele anbefalingen her .

Hemmelig rabatt
Ordfører i NT-rådet vil ikke opplyse om størrelsen på rabatten de har oppnådd i forhandlingene med leverandøren Biogen.

– Det er taushetsbelagt, så det kan vi ikke informere om. Det er bra at vi har kommet frem til en avtale som gjør at vi kan anbefale legemiddelet. Men det er fortsatt et dyrt legemiddel, sier Gerd Lärfars til Läkartidningen.

I Norge har Beslutningsforum for nye metoder to ganger sagt nei til å innføre legemiddelet med bakgrunn i at prisen er for høy. I forrige uke leverte Biogen sitt tredje tilbud, men det var ikke tidsnok til at det kunne vurderes på Beslutningsforums møte 18. desember. Det blir ikke tatt noen beslutning før jul, får Dagens Medisin opplyst.

Samtidig ønsker myndighetene felles forhandlinger med Danmark, hvor legemiddelet foreløpig heller ikke er tatt i bruk.

Les også: Biogen tjente 2,1 milliarder på Spinraza-salg på tre måneder

Fagmiljøet har tidligere oppfordret aktørene om å komme raskt til enighet. Per nå er det bare de ti barna som hadde startet på behandlingen før Beslutningsforums avgjørelse, som får legemiddelet.

– Glade
– Vi er svært glade for at svenske SMA pasienter nå vil få behandling. Vårt håp er at beslutningen bidrar til å finne en løsning også for norske SMA-pasienter, uttaler administrerende direktør Kristin Nyberg i Biogen Norge.

Powered by Labrador CMS