Felles front mot høye medisinpriser

– Industrien må ta inn over seg at de kommer til å møte endringer, varsler Bent Høie etter helseminister-toppmøte i Paris.

Publisert

Denne artikkelen er mer enn fem år gammel.

Legemiddelpriser var tema i et møte mellom helseministrene i OECD (Organisasjonen for økonomisk samarbeid og utvikling) i Paris tirsdag denne uken. 35 land inngår i denne organisasjonen, og ifølge Høie er det bred enighet i synet på legemiddelpriser.

– Alle har en felles oppfatning av at måten legemiddelpriser håndteres på i dag, ikke er bærekraftig. Prisene som presenterer er urimelig høye og gjør at dette over tid ikke vil være bærekraftig hverken for rike land eller for de med dårligere økonomi. Det er bred enighet om dette verdensbildet, sier helse- og omsorgsminister Bent Høie til Dagens Medisin etter å ha diskutert saken med helseministre fra hele verden.

Utredning kommer i år
Han forteller at OECD kommer til å en rolle i dette arbeidet. En arbeidsgruppe er allerede nedsatt for å se nærmere på dette, etter initiativ fra Frankrike. Norge er en del av denne arbeidsgruppen.

– OECD er i gang med en utredning på hvordan vi kan jobbe mer sammen for å løse problemet. Dette er ikke et norsk, men et internasjonalt problem som best kan løses internasjonalt. Alle land har gjort sine tiltak, men det er ikke tilstrekkelig for å løse problemet, sier Høie.

Helseministrene i OECD møtes hvert fjerde år.

– Dette er første gang at vi har hatt mulighet til å diskutere dette direkte oss helseministre imellom rett over bordet, og det var en åpen diskusjon. Frankrike, med presidenten i spissen, har tatt lederrollen og jeg regner med at enda flere land kommer til å være støttespillere inn i dette arbeidet.

– Industrien må ta dette på alvor
Arbeidsgruppen skal levere sine anbefalinger innen utgangen av året.

– Jeg er en sterk tilhenger at av OECD skal ta en rolle i denne sammenhengen, og har store forventninger til dette arbeidet. OCED har god kompetanse på å jobbe med økonomiske modeller, og er en organisasjon med mange store likt-tenkende land fra alle verdensdeler. Jeg tror imidlertid ikke at dette er den eneste løsningen; det er også nødvendig med felles løsninger innenfor EU og på nordisk nivå, sier Høie.

Les også: – Dyre legemiddelpriser krever samarbeid

Han har en klar oppfordring til legemiddelindustrien etter gårsdagens toppmøte:

– Legemiddelindustrien bør ta på alvor de veldig klare politiske signaler som kommer fra en stor gruppe av verdens land, og tenke på hvordan de kan bidra til å finne løsninger. Vi ønsker at industrien utvikler nye legemidler, og vil ha de som samarbeidspartnere, men prisene vi ser nå er ikke bærekraftige. Industrien må ta innover seg at de kommer til å møte endringer. Hvis de vil bidra til hvordan endringene blir, må de bevege seg bort fra å forsvare dagens posisjon og være villig til å se på løsninger, sier Høie.

LMI: Villig til å diskutere
Karita Bekkemellem, administrerende direktør i Legemiddelindustrien (LMI), svarer slik på utfordringen:

– Industrien er absolutt klar til å ta imot de politiske signalene Høie viser til. Både industri og myndigheter har et felles mål om å sikre pasientene rask tilgang til nye legemidler på en bærekraftig måte. LMI er, og er alltid vært, villig til å diskutere med Høie og hans embetsverk hvordan systemene og prosessene for opptak av legemidler i Norge kan bli bedre, sier hun. 

– For å komme dit Høie sier at han ønsker seg, vil det være behov for å etablere nye strategiske møteplasser slik at myndigheter og industri sammen kan meisle ut framtidsrettede løsninger, sier Bekkemellem.

Opphetet debatt
Debatten om legemiddelbransjens inntjening har gått siden romjulen, da Bent Høie gikk ut i Dagens Næringsliv og sa at legemiddelindustrien tar uetisk høye priser.

Karita Bekkemellem i LMI mente Høie satte et «kjeltringstempel» på bransjen. I et ironisk innlegg på dagensmedisin.no takket Thomas Ramsdahl, administrerende direktør i Bayer, helseministeren for «en hyggelig romjulspresang» .

Høie står på sitt og mener industrien må tåle kritikk «når de opererer med priser som er så høye at fortjenesten de sitter igjen med er på nivå med det man ellers finner i kjeltringvirksomhet». Sveinung Stensland i Høyre kastet seg også inn i debatten og mener det ikke er grunnlag for å kalle næringen for en kjeltringvirksomhet, samtidig som han støtter Høie i arbeidet for bærekraftig prising.

Powered by Labrador CMS