Foto: Getty Images
Foto: Getty Images

Undersøker mulig risiko for allergisjokk

I flere land undersøker nå myndighetene årsakene til at enkelte som har fått koronavaksine, har fått allergisjokk kort tid etter vaksinasjon.Statens legemiddelverk anbefaler at personer med allergi vaksineres som andre, men at personer som får en alvorlig allergisk reaksjon av første dose ikke får dose nummer to.

Publisert

Denne artikkelen er mer enn to år gammel.

To koronavaksiner er så langt godkjent til bruk i Norge. Dette gjelder den så kalte Comirnaty-vaksinen fra Pfizer og BioNTech og selskapet Modernas covid-19-vaksine. Begge vaksinene, som er så kalte mRNA-vaksiner, har en påvist beskyttende effekt på rundt 95 prosent mot covid-19 én til to uker etter to vaksinedoser.

Vaksinene har vært tatt i bruk i flere land fra årsskiftet.

Etter oppstarten av vaksinasjon i USA og Storbritannia har det blitt rapportert om flere tilfeller av allergisjokk etter vaksinasjon, skriver Statens legemiddelverk i en pressemelding. Dette har ikke blitt påvist i data fra kliniske studier forut for godkjenningen av vaksinene.

– Det er fortsatt uklart hvilket innholdsstoff i vaksinene som personene har reagert på, men dette undersøkes nå av myndighetene i flere land, uttaler seniorrådgiver Gro Evensen ved Folkehelseinstituttet.

Tilfellene gjelder personer som tidligere har hatt allergiske reaksjoner på andre stoffer.

– Ikke stort problem

De vanligste bivirkningene ved vaksinene er vondt på stikkstedet, tretthet, hodepine, muskel. Og leddsmerter, frysninger og feber. Disse går over av seg selv.

Steinar Madsen i Statens legemiddelverk har tidligere kommentert allergiske reaksjoner etter vaksinering slik:

– Tallene så langt sier at alvorlige allergiske reaksjoner oppstår hos en av hundre tusen vaksinerte, noe som er ti ganger høyere enn for vanlig influensavaksine. Fortsatt er dette veldig sjeldne reaksjoner. Vi ser ikke på dette som et stort problem, fordi alle steder hvor man vaksinerer så er det full beredskap med adrenalin.

Madsen har tidligere uttalt at det kan være at Moderna-vaksinen gir litt hyppigere bivirkninger enn Pfizers vaksine. Men også at virkning og bivirkninger ved vaksinene er så like at det ikke har noen betydning hvilken vaksine folk tar.

Sjeldent

Legemiddelverket skriver i pressemeldingene at vaksine:

  • Ikke skal gis ut til personer med kjent allergi mot noen av innholdsstoffene.
  • Dersom en person får en alvorlig allergisk straks-reaksjon etter første vaksinedose, skal vedkommende ikke få flere doser av samme vaksine.

Innholdet i vaksinene er ført opp i pakningsvedleggene til Cormirnaty og COVID-19 Vaccine Moderna. Ingen av vaksinene inneholder eggproteiner, en ingrediens som kan forekomme i vaksiner og føre allergisk reaksjon.

– Personer som tidligere har hatt en alvorlig allergisk reaksjon, uansett hva de har reagert på, har høyere risiko enn andre for en tilsvarende reaksjon på nye stoffer. I disse sjeldne tilfellene vil en lege vurdere om vaksinen kan gis, sier Evensen i SLV i pressemeldingen.

Dersom vaksine skal gis til personer med økt risiko for allergisk reaksjon, bør dette skje med lege i nærheten og forlenget observasjonstid, vanligvis én time, skriver SLV.

Personer med allergi, eksem eller astma, vaksineres på lik linje med andre.

Fikk hevelser

Det er også påvist at to personer som fikk Moderna-vaksinen fikk hevelser i ansiktet en til to dager etter vaksinasjon i USA. Begge fikk hevelser på steder hvor de hadde fått injisert kosmetiske fillers i løpet av de siste seks månedene før vaksinasjon. Kosmetiske fillers er en gele som sprøytes inn under huden.

Ingen av de to som fikk hevelser i ansiktet fikk alvorlig allergisk reaksjon, og begge ble friske etter behandling med allergimedisiner, skriver SLV, som anbefaler at personer med fillers vaksineres som andre.

Powered by Labrador CMS