ADVARER MOT FEIL: Overlege Sigurd Hortemo i Legemiddelverket. Foto: Rune Thorstein
ADVARER MOT FEIL: Overlege Sigurd Hortemo i Legemiddelverket. Foto: Rune Thorstein

Advarer mot alvorlig doseringsfeil i penner og sprøyter

Resepter kan angi feil dose i penner og sprøyter. 

Publisert

Denne artikkelen er mer enn fem år gammel.

Statens legemiddelverk har fått meldinger om feil med doseringer på resepter på ferdigfylte sprøyter og penner.

– Særlig alvorlig er dette når det kommer til blodfortynnende medisiner, sier overlege Sigurd Hortemo i Statens legemiddelverk til Dagens Medisin.
Feilen skjer slik:
Når legen forskriver ferdigfylte sprøyter og penner og for eksempel velger «1 gang daglig» i journalsystemet, kan resepten angi dette som «1 ml daglig». Derfor er det ekstra viktig å sjekke at doseringen på resepten og apoteketiketten er riktig.

– Vi har ikke mottatt meldinger om at pasienter har kommet til skade som følge av dette. Vi oppfordrer imidlertid alle som håndterer slike legemidler til å være ekstra oppmerksomme og sjekke at doseringen stemmer, sier Hortemo.

Vet ikke hvor lenge feilen har vart
– Vi mener denne feilen har eksistert en stund uten at vi har fått meldinger om dette før nå. Legemiddelverket og Direktoratet for E-helse jobber sammen med journalleverandørene for å rette doseringsfeilen som kan oppstå.

Her er rådene fra SLV:

Råd til apotek:

  • Apotek må kontrollere at dosering er riktig ved ekspedering av ferdigfylte sprøyter og penner.
  • Vær særlig oppmerksom på ferdigfylte sprøyter som har angitt doseringen i ml.
  • Ta kontakt med forskriver ved mistanke om feil.

Råd til leger:

  • Legene må kontrollere at doseringen på resepter av ferdigfylte sprøyter og penner er riktig.
  • Det er trygt å forskrive ferdigfylte sprøyter og penner hvis doseringsfeltet fylles ut manuelt. Husk å kontrollere resepten.

Råd til pasienter:

  • Hvis du bruker ferdigfylte sprøyter eller penner og er i tvil om at doseringen angitt på apoteketiketten er riktig– ta kontakt med legen din.

Råd til hjemmetjenesten:

  • Hjemmetjenesten må være særlig oppmerksom på at det kan være angitt feil dose på apoteketiketten på ferdigfylte sprøyter og penner. Ta kontakt med legen ved mistanke om feil.
Powered by Labrador CMS