SAMARBEID: Foreningsleder Lars Lien tror økt grad av samarbeid på tvers og mellom alle aktørene som jobber med pasientene, i stor grad kunne bidratt til bedre persontilpasset behandling gjennom hele forløpet.
 Foto: Anne Kristine Bergem/Norsk psykiatrisk forening

SAMARBEID: Foreningsleder Lars Lien tror økt grad av samarbeid på tvers og mellom alle aktørene som jobber med pasientene, i stor grad kunne bidratt til bedre persontilpasset behandling gjennom hele forløpet.

Foto: Anne Kristine Bergem/Norsk psykiatrisk forening

– Vi tenker i stor grad at én type behandling passer for alle

Tirsdag lanseres regjeringens strategi for persontilpasset medisin. – Jeg håper det skapes større rom for å tenke mer persontilpasset behandling innen psykisk helse og rus, sier Lars Lien i Norsk psykiatrisk forening. 

Regjeringens strategi for persontilpasset medisin lanseres tirsdag, og bygger på Nasjonal strategi for persontilpasset medisin, 2017-2021, og oppfølgingen av denne. 

– Jeg håper at de inkluderer psykisk helse-og rus, og forstår hvor viktig persontilpasset medisin er for akkurat denne gruppen, sier Lars Lien, leder av Norsk Psykiatrisk forening. 

Den nasjonale utredningen fra 2014 definerte persontilpasset som «økt grad av tilpasning til den enkeltes biologi, som ideelt sett øker sannsynligheten for at valgte terapeutiske tiltak gir effekt og ledsages av færre bivirkninger».

– Det er lite persontilpasset behandling innenfor psykisk helse og rus, vi tenker i stor grad at én type behandling passer for alle. Konsekvensen er at mange får både dårlig og for lite behandling, og noen kan få feil behandling.

Tilpassede pakkeforløp

– Mennesker har ulike behov – og kan være på ulike stadier i tilfriskningen. Vi er nødt til å persontilpasse hele tiden og finne hvilken type medisin og terapi som passer for den enkelte, sier Lien. 

Det er det viktig å ha retningslinjer og pakkeforløp, men i tillegg må det være rom for å tilpasse pakkeforløpene til den enkelte pasient, påpeker han. 

– Slik at det ikke blir tvangstrøyer, men muligheter for den enkelte lege og psykolog å tilpasse behandlingen til behovene og ønskene til pasienten. Det er et kjempeviktig poeng – hva er det pasienten egentlig ønsker? Hva slags behandling er vedkommende ute etter.

Dersom man kan stille disse spørsmålene vil man kunne følge opp pasientene på en bedre måte og de får også eierskap til behandlingen, forklarer foreningslederen. 

– Det er mye mer individuelle variasjoner i faget vårt. Ved beinbrudd er det mer tradisjonell behandling, de fleste skal behandles på samme måte. Men ved alvorlig psykisk sykdom og alvorlige rusproblemer må man se på bakgrunnsfaktorer, hva pasienten har prøvd tidligere, hvilke ressurser som finnes rundt pasienten – i mye større grad tilpasse til pasientens behov og ressurser som finnes i kommunen.

Lien trekker særlig fram pasienter med de mest alvorlige sykdommene, kombinasjon av rusproblem og psykiske lidelser, eller kombinasjoner av somatisk sykdom og psykisk sykdom.

– Ved en førstegangs depresjonslidelse, som ikke har andre kompliserende faktorer, ikke rus – eller somatiske problemer, så er det ganske standard behandling du kan gi. Men selvfølgelig tilpasse etter hva som fungerer for pasienten.

Les også: – Kan ha store, tunge menn som skal doseres lavere enn små og tynne kvinner

Store individuelle variasjoner

Foreningslederen peker også på viktigheten av å gjøre undersøkelser og se på legemiddelkonsentrasjonen hos pasientene som får behandling. 

– Noen pasienter bryter ned legemidler veldig fort og andre veldig sakte.

Man må teste hver enkelt og følge opp – se på effekt og eventuelle bivirkninger, understreker Lien. 

– Vi vet at noen medikamentgrupper gir større risiko for blant annet vektøkning, men det er slik at innenfor hver gruppe er det store individuelle variasjoner og man er nødt til å tilpasse individuelt. Man kan ikke si at fordi pasienten man hadde dagen før fikk vektøkning, så vil også den neste få det. 

Lien tror økt grad av samarbeid på tvers og mellom alle aktørene som jobber med pasienten i stor grad kunne bidratt til å gjøre behandlingen bedre tilpasset.

– Det vil gi mye bedre persontilpasset behandling i hele forløpet.

Powered by Labrador CMS