OVER ALL FORVENTNING: - Dette er tall vi ikke hadde drømt om da vi startet LIS i 1995, sier Torfinn Aanes, adm. leder av LIS. Foto: Øyvind Bosnes Engen Foto:
OVER ALL FORVENTNING: - Dette er tall vi ikke hadde drømt om da vi startet LIS i 1995, sier Torfinn Aanes, adm. leder av LIS. Foto: Øyvind Bosnes Engen Foto:

Rabatter sparte sykehusene for 2 milliarder

Legemiddelinnkjøpssamarbeid (LIS) sine anbudsrunder i fjor førte til svært store besparelser for sykehusene.

Publisert

Denne artikkelen er mer enn fem år gammel.

TRONDHEIM/BRITANNIA HOTEL: Onsdag formiddag startet Legemiddelinnkjøpssamarbeid (LIS) sitt årlige seminar om biologisk behandling innen revmatologi, gastroenterologi og dermatologi.
For de fleste er den mest spennende dagen torsdag, hvor offentliggjøring av anbudene skjer.
Store prisavslag i fjor
Alle avtalekjøp LIS foretok i fjor, også på områdene MS og kreft, ga en samlet prisreduksjon på 30.1 prosent. Inklusiv merverdiavgift utgjorde rabattene totalt 2,147 milliarder kroner, regnet ut fra apotekenes innkjøpspris/AIP.
Det betyr at sykehusene sparte over 2,1 milliarder i fjor, sammenlignet med normalpris på legemidlene som inngikk i LIS-anbud.
- Dette er tall vi ikke hadde drømt om da vi startet LIS i 1995. Den gang solgte det mest brukte legemiddelet for 30 millioner i året, sa Aanes.
Biotilsvarende
I fjor vakte det oppsikt også internasjonalt da Orion Pharma sitt biotilsvarende legemiddel til originalmedisinen Remicade, Remsima (infliksimab), ble rimeligste legemiddel med en rabatt på 69 prosent - sammenlignet med Remicade.
Legemiddelet var med i anbud for biologiske legemidler til behandling av revmatiske lidelser, mage- og tarmsykdom og hudsykdommer.
For dette området utgjorde rabattene i fjor over 316 millioner kroner, ifølge LIS.
Sykehusenes totale utgifter for biologiske legemidler (eksklusiv MabThera og Benlysta) til disse pasientgruppene var på over 1,7 milliarder i 2015.
Allerede per 15. august i fjor hadde Remsima en markedsandel i Norge på 76 prosent, og ved utgangen av året var den på over 85 prosent.
- Når man sa at Orion Pharma var vinner i fjor, kan vi trygt si at det stemmer, sa administrativ leder av LIS, Torfinn Aanes.
Biotilsvarende til Enbrel godkjent
Nylig fikk det første biotilsvarende legemiddelet til Enbrel (etanercept) markedsføringstillatelse i Norge for voksne pasienter med middels til alvorlig revmatoid artritt, Bekhterevs sykdom eller plakkpsoriasis. 
Legemiddelet blir markedsført under merkenavnet Benepali.
Torfinn Aanes i LIS uttalte til Dagens Medisin i november i fjor at selskapet Biogen, som markedsfører Benepali i Norge, mest sannsynlig vil levere inn anbud til anbudskonkurransen.
Torsdag gjenstår det å se om dette stemmer.
Hensikten med LIS-ordningen er å redusere sykehusenes legemiddelutgifter gjennom anbudskonkurranser. Vinnerne av LIS-anbudene blir anbefalt overfor helseforetakene som foretrukket behandling.

Powered by Labrador CMS