OVERVÅKNING: Legemiddelverket har satt tofacitinib under særlig overvåkning for å oppdage ny sikkerhetsinformasjon så raskt som mulig. Illustrasjonsbilde: Getty Images

Foto:

Legemiddel satt under overvåkning

Legemiddelverket har på bakgrunn av kliniske studier satt tofacitinib (Xeljanz) under særlig overvåkning.

Denne artikkelen er mer enn to år gammel.

Kliniske studier viser økt risiko for alvorlig kardiovaskulære bivirkninger og kreft, unntatt non-melanom hudkreft, ved bruk av tofacitinib (Xeljanz) sammenlignet med behandling med TNF-alfda-hemmere, skriver Legemiddelverket.

Tofacitinib er en JAK-hemmer som er indisert til behandling av voksne pasienter med moderat til alvorlig revmatoid artritt (RA), psoriasisartritt eller ulcerøs kolitt, hvor pasient har vært intolerant eller ikke har respondert tilstrekkelig på annen behandling.

Kliniske studier hos pasienter med revmatoid artritt som var 50 år eller eldre, med minst en kardiovaskulær risikofaktor, antyder en høyere risiko for alvorlige kardiovaskulære hendelser og kreft, unntatt non-melanom hudkreft, med tofacitinib sammenlignet med pasienter behandlet med en TNF-alfa-hemmer, dette gjelder spesielt lungekreft og lymfom.

Legemiddelverket råder leger og helsepersonell til at pasienter med risikofaktor for hjerte- og karsykdom eller kreft ikke skal bruke tofacitinib dersom annen egnet behandling er tilgjengelig.

Powered by Labrador CMS