BEKYMRET: – Vi opplever stadig oftere mangel på viktige legemidler. Det bekymrer meg. Vi må forsikre oss om at befolkningen kan få de legemidlene de trenger. Vi må samarbeide mer med andre aktører, både nasjonalt og internasjonalt, for å forsikre oss om at tilgangen til legemidler er trygg, sier Johan Torgersen, divisjonsdirektør i Helsedirektoratet. Arkivfoto: Vidar Sandnes Foto:

Kommer med tiltak for legemiddelmangel før jul

Helsedirektoratet melder at de innen utgangen av året skal legge frem tiltak for hvordan de skal håndtere legemiddelmangel og utelukker ikke egenproduksjon av legemidler.

Publisert

Denne artikkelen er mer enn fem år gammel.

Torsdag forrige uke la Direktoratet for Samfunnssikkerhet og beredskap frem (DSB) en rapport over utfordringer med komplekse forsyningslinjer og norske lagre av legemidler, ved et scenario hvor det blir akutt mangel på legemidler.

Analysene pekte på at en akutt mangel på insulin og antibiotika i verste fall vil medføre 2500 dødsfall i løpet av en treukers periode.

«Ingen har fullstendig oversikt»
«Rapporten beskriver legemiddelindustrien som en global industri med lange produksjonskjeder hvor ingen har fullstendig oversikt. Særlig er produksjonen av råvarene uoversiktlig og preget av forretningsmessig hemmelighold. Stort prispress fører til at legemiddelproduksjonen i stadig større grad legges til lavkostland», heter det i en pressemeldingen fra Helsedirektoratet om den nylig publiserte DSB-rapporten.

– Rapporten fra DSB peker på flere årsaker til legemiddelmangel og vi ser at vi er sårbare. Vi har satt i gang en ny vurdering av legemiddelberedskapen i Norge, sammen med Statens legemiddelverk, Folkehelseinstituttet, de regionale helseforetakene og kommunene, uttaler Johan Torgersen, divisjonsdirektør i Helsedirektoratet i meldingen.

Forslag på tiltak i år
Direktoratet sier at de innen året skal komme frem til tiltak mot legemiddelmangel, som de skal presentere for Helse- og omsorgsdepartementet.

– Vi skal se på lagring, prioritering og rasjonering i en legemiddelberedskapssammenheng, samt hvordan vi håndterer varsling, kommunikasjon og krisehåndtering når det oppstår en mangelsituasjon nasjonalt eller globalt, sier Torgersen.

Han peker på at Norge aldri vil bli selvforsynte med legemidler, ettersom prosessene og kostnadene er for komplekse og store.
– Men vi vil også vurdere om det er mulig og hensiktsmessig at vi kan produsere noen legemidler selv i gitte situasjoner, utdyper Torgersen.

– Utenfor norske myndigheters kontroll
Direktoratet mener rapporten fra DSB viser at legemiddelmangel er et verdensomspennende problem og at flere av årsakene til legemiddelmangel er utenfor norske myndigheters kontroll.

– Norge deltar aktivt i europeisk samarbeid for å forebygge og redusere antallet tilfeller av legemiddelmangel, men vi må se på om det er mer vi kan gjøre for å få til mer forpliktende samarbeid mellom både de nordiske og de europeiske landene. Fordi legemiddelmangel er så komplekst og berører så mange, vil trolig mye av løsningen ligge i mer internasjonalt samarbeid, sier divisjonsdirektøren.

Powered by Labrador CMS