Kontinuitet gir bedre resultater og tilfredshet

Kjære helseminister Bent Høie! Studer dette, lukk øynene, kjenn og lukt på dette; en økende mengde bevis som peker på assosiasjonen mellom kontinuitet i relasjonen til én behandler – og bedrede resultater og tilfredshet.

Publisert

Denne artikkelen er mer enn fem år gammel.

LEGELIV-KOMMENTAREN: Gisle Roksund, fastlege, spesialist i allmenn- og samfunnsmedisin

FASTLEGEORDNINGEN HAR vært diskutert opp ad stolper og ned ad vegger det siste halvannet året. Helseministeren er kritisert for ikke å høre på fastlegene, som har beskrevet en varslet krise med både sviktende rekruttering og økt frafall av erfarne fastleger. Her ute i praksis kjenner vi dette i økende grad på kroppen. Erfarne kolleger slutter og finner seg andre jobber.

Noe av det sentrale ved vår norske fastlegeordning er at den fremmer kontinuitet i lege-/pasientforholdet. Det har vært omtalt som «gullet» i ordningen. Etter innføringen av fastlegeordningen har gjennomsnittlig tid for lege-/pasientforholdet vært på nesten åtte år i fedrelandet. Det er ganske unikt og flott. Hvorfor er dette så viktig?

KONTINUITETEN. Barbara Starfields forskning er godt kjent: «There is lots of evidence that a good relationship with a freely chosen primary-care doctor, preferably over several years, is associated with better care, more appropriate care, better health, and much lower health costs».

T van Loenen har vist at varighet av lege-/pasientforholdet trumfer all verdens prosedyrer og kvalitetsarbeid når det gjelder å redusere innleggelser av kronisk syke i sykehus. De legene som har kjent pasientene lengst, henviser minst.

Per Hjortdahl har også foretatt en kunnskapsgjennomgang av hva personlig kontinuitet betyr. Han anfører at det i den senere tid er publisert flere større, vel planlagte, robuste undersøkelser som viser en signifikant assosiasjon mellom kontinuitet, bruk av ressurser og samfunnsøkonomi. Dette gjelder spesielt overfor store og betydningsfulle grupper, som eldre, kronikere og multimorbide.

BEVISMENGDEN. Noe som ikke har vært like godt kjent, og som etter min oppfatning fortjener stor oppmerksomhet, er en kanadisk gjennomgang av vitenskapelige publikasjoner i perioden 1985–2017. Denne er nylig publisert på nettstedet til Nasjonalt senter for distriktsmedisin (NSDM).

Denne gjennomgangen viser på en oversiktlig måte evidensen for en rekke sammenhenger ved å bygge relasjon med en fast behandler over tid. Det er en økende mengde bevis som peker på assosiasjonen mellom kontinuitet i relasjonen til én behandler, og bedrede resultater og tilfredshet. For noen målbare effekter – bruk av tjenester og mortalitet – er det sånn at jo større grad av tilknytning, desto bedre er resultatene.

FORBEDRINGENE. Gjennomgangen viser følgende:
• Færre øyeblikkelig hjelp- og akutthenvendelser samt sykehus innleggelser,
• færre akutte henvendelser og innleggelser av pasienter med komplekse behov eller en kronisk sykdom,
• reduserte kostnader,
• redusert mortalitet,
• forbedret helse og livskvalitet,
• forbedret håndtering av egen lidelse og oppfølging av behandling av pasientene,
• forbedret tilbud av forebyggende tjenester,
• forbedret kvalitet på behandling og omsorg,
• forbedret pasienttilfredshet og erfaring,
• forbedret trivsel og erfaring blant ansatte,
• Behandlere setter også pris på kontinuitet.

GREPET. Kjære helseminister Bent Høie, se på dette! Se på dette. Studer dette. Lukk øynene, kjenn og lukt på dette. En økende mengde bevis som peker på assosiasjonen mellom kontinuitet i relasjonen til én behandler, og bedrede resultater og tilfredshet. Er ikke dette det du og alle ansvarlige politikere i bunn og grunn ønsker av allmennlegetjenesten? Når du nå i vinterens og vårens budsjettforhandlinger skal kjempe for midler til ulike deler av helsetjenesten for 2019, håper jeg at du griper ordet og sier: «Det siste året har vist oss at vi har store og økende problemer i fastlegeordningen. Vi har sviktende rekruttering, og erfarne leger slutter på grunn av arbeidspresset.

Det viktigste grepet nå er å finansiere opp ordningen, slik at legene kan få kortere lister. Vi kan ikke tape nok et år ved å vente på evalueringen med å sikre dette. Vi snakker om milliarder. Vi har ingen tid å miste.

Kronikk og debatt/Legeliv i Dagens Medisin 05/2018

Powered by Labrador CMS