BOMBARDERES: - Både publikum og helsearbeidere bombarderes i økende grad av helseinformasjon som sier at "jo mer, desto bedre", sier allmennlege Gisle Roksund. Foto:

Overdiagnostikk: «Mange tjener penger på at vi tenker og handler slik vi gjør»

Allmennlege Gisle Roksund mener det nå er nødvendig med en motkraft som presenterer nøktern kunnskap om helsetjenester.

Publisert

Denne artikkelen er mer enn fem år gammel.

– Mange tjener penger på at vi tenker og handler slik vi gjør, sier allmennlege Gisle Roksund. 
I flere år har han vært aktiv debatten om overdiagnostikk og overbehandling.

Som Dagens Medisin skriver, lanseres kampanjen Choosing Wisely i Norge i år, i regi av Legeforeningen, som har kalt den «Gjør kloke valg».

I september 2015 utarbeidet Roksund sammen med kolleger en tiltakspakke mot overdiagnostikk, med flere tiltak, som ble presentert under konferansen Preventing Overdiagnosis i Washington D.C. samme år.

Roksund mener man nå trenger en motkraft som representerer mer nøktern kunnskap om helseressurser.

– Både publikum og helsearbeidere bombarderes i stadig økende grad av helseinformasjon som går ut på at det alltid er «jo mer, desto bedre», «bedre tidlig enn sent», «nytt er bedre enn gammelt» og lignende. Slik er det på ingen måte alltid.

 – Men mange tjener penger på at vi tenker og handler slik, det gjelder både helseprofesjoner, legemiddelindustri og utstyrsindustri. Derfor er det nødvendig med en motkraft i retning av en helsetjeneste som baserer seg på nøktern kunnskap og riktig bruk av ressursene. Choosing Wisely er et eksempel på en slik motkraft.

– Vil det være mulig å måle effekt av kampanjen?

– Kampanjen startet i 2012, og de siste årene har det blitt en betydelig økning i antallet publikasjoner som omhandler behovet for å redusere unødvendige undersøkelser og behandlinger. Kampanjen har vært en viktig faktor i dette. Det viktigste til nå har vært å engasjere leger rundt om i den vestlige verden. Nå er kampanjen internasjonalt mer rettet mot implementering og måling av effekter. Denne type tenking må inkluderes i undervisningen av studenter, foruten informasjon til publikum.

Roksund sier han ikke kjenner til om det er publisert resultater på harde endepunkter.

– Men, det er publisert en rekke suksesshistorier om leger og miljøer som har klart å redusere omfanget av unødvendig utredning og behandlinger som ledd i, og som følge av, kampanjen. Det er så utrolig mange krefter i retning av at vi stadig skal gjøre mer og mer, tidligere og tidligere. Derfor er en slik kampanje så viktig, sier han

Powered by Labrador CMS