GIR UT BOK: Morten Meyer varsler at han snart gir ut boken «Keiseren. En historie om Norges største sykehus, intriger og makt». Foto: Per Corneliussen/arkivfoto

– Jeg mener offentligheten bør få vite hva som har foregått

Tidligere HR-direktør ved Oslo universitetssykehus (OUS), Morten Meyer, jobber med en bok om planleggingen av nye sykehusbygg i Oslo. Meyer hevder boken, som gis ut på eget forlag, vil inneholde nye opplysninger om prosessen.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er mer enn fire år gammel.

Morten Meyer

Tidligere HR-direktør ved Oslo universitetssykehus (OUS)I 2018 fikk Meyer kritikk for å ha omtalt en OUS-lege negativt i en twitter-melding. Meyer beklaget senere ordbruken.Meyer gikk fra jobben som HR-direktør i 2018 med begrunnelse om at han ønsket mer tid med familien og mer fleksibel arbeidstid.Morten Meyer er i dag selvstendig næringsdrivende og driver blant annet rådgivning innen ledelse og kommunikasjon.

– Boken er min subjektive opplevelse av sammenslåingen. Jeg ønsket å skrive en oppsummering for min egen del og fordi jeg mener at offentligheten bør få innsikt i det som har foregått i OUS i arbeidet med å legge planer for nye sykehusbygg, sier Morten Meyer til Dagens Medisin. Han har bakgrunn som HR-direktør ved OUS, men sluttet i jobben i 2018. I dag er han selvstendig næringsdrivende og oppgir at han ikke har formelle bindinger til OUS eller Helse Sør-Øst.

Meyer gir ut boken på eget forlag, og boken er nesten ferdigstilt. Planen var å gi den ut i høst, men nå avventer Meyer Stortingets behandling av regjeringens forslag om å gi til sammen drøye 29 milliarder kroner til i lån til Helse Sør-Øst til gjennomføring av dagens foreliggende planer om sykehusutbygging, som innebærer at Ullevål sykehus legges ned.

– Jeg føler meg trygg på at innstillingen fra regjeringen går gjennom i Stortinget, men jeg vil likevel vente med å gi ut boken til etter behandlingen av statsbudsjettet. Boken kommer enten rett før eller etter jul.

Keiseren

Boken har fått navnet «Keiseren. En historie om Norges største sykehus, intriger og makt», men Meyer vil ikke ut med hvem «keiseren» er.

– Det vil jeg ikke avsløre før boken kommer. 

– Nylig avgåtte direktør ved OUS, Bjørn Erikstein, har fått mye oppmerksomhet i denne prosessen. Er det han som er keiseren?

– Det vil jeg verken bekrefte eller avkrefte. Det jeg kan si, er at på ett punkt i prosessen kalte gruppen som kalles «Aker sykehus’ venner» Erikstein for keiseren. De hadde blant annet et folkemøte på Aker sykehus med tittelen «Keiserens nye klær» hvor Erikstein møtte opp. Jeg har hentet begrepet fra denne anledningen.

– Kommer det noen nye avsløringer i boken?

– I boken ivaretar jeg min taushetsplikt, men jeg ønsker å belyse sider av prosessen som til nå ikke har vært kjent, for å bidra til offentlig læring. Jeg tar blant annet for meg initiativ og hendelser i forbindelse med den voldsomme kritikken mot tidligere sykehusdirektør Bjørn Erikstein. Jeg kommer også til å kommentere hvordan ulike medier har dekket denne saken, og særlig sette søkelys på måten Legeforeningen har opptrådt på i saken om fremtidens OUS.

– Ikke forsvarsskrift

Morten Meyer har tidligere debattert med professor emeritus Rune Slagstad om sykehusstriden i Oslo. Slagstad, som også gir ut bok om OUS-prosessen, gleder seg til å se Meyers bok når den kommer og hevder at Meyer «tidligere har gitt uttrykk for at den som egentlig styrer Helse-Norge, er Bjørn Erikstein» – noe Slagstad håper utdypes i den forestående boken. Den beskrivelsen stemmer dårlig, ifølge Meyer.

– Jeg kjenner meg ikke igjen i at Bjørn Erikstein styrer Helse-Norge, men jeg er en ivrig bruker av ironi, så det er mulig at Slagstad har misforstått. Men det er så klart ikke til å underslå at Erikstein har vært en innflytelsesrik person i Helse-Norge. Det har med hans engasjement, erfaring og kunnskap å gjøre. 

– Er boken din et forsvarsskrift for Erikstein?

– Denne boken er ikke et forsvarsskrift for Erikstein. Mer enn det vil jeg ikke si nå.  

Powered by Labrador CMS