TAPTE RETTSSAK: Legeforeningen, her ved president Marit Hermansen, tapte rettsaken om Legelisten.nos rett til publisere anonyme vurderinger om leger på nett. Foto: Siri Øverland Eriksen

Tapte saken om Legelisten.no

Legeforeningen tapte saken om hvorvidt leger skal kunne reservere seg mot anonyme vurderinger på nett. 

Publisert

Denne artikkelen er mer enn fire år gammel.

I en fersk dom i Oslo tingrett fastslår retten at nettsiden Legelisten.no kan samle inn og publisere vurderinger av helsepersonell, uten at helsepersonellet får mulighet til å reservere seg mot dette. 

Bakgrunnen for dommen er at Legeforeningen i sommer gikk til søksmål fordi foreningen mente at Legelistens publisering av anonyme vurderinger var i strid med EUs personvernforordning (GDPR). GDPR krever at all behandling av personopplysninger må ha et rettslig grunnlag for å være lovlig. 

Søksmålet var rettet mot staten og ikke Legelisten AS på grunn av et vedtak i klageorganet Personvernnemnda som fastslår at leger ikke kan reservere seg mot offentliggjøring av slik informasjon. I den nye dommen fastslår Oslo tingrett at Personvernnemndas vedtak er gyldig. 

– Vi er fornøyde med at retten var enige i at vi har truffet et riktig vedtak i tråd med loven, sier leder Mari Bø Haugstad i Personvernnemnda til Dagens Medisin.

Her kan du lese hele dommen.

«Vil begrense formålet»

«Å pålegge Legelisten å innføre en generell reservasjonsrett vil resultere i at nettsiden langt på vei mister sin informasjonsverdi», står det å lese i dommen.

Retten viser til at pasienter er gitt rett til fritt valg av fastlege:

«Dersom retten til fritt valg skal være reell, er informasjon om den enkeltes behandlers servicenivå nødvendig. Det gjelder selv om informasjonen ikke er knyttet til det rent medisinske.»

Retten viser også til at det ikke finnes andre steder hvor subjektive vurderinger publiseres og kategoriseres.

«Ikke reelt alternativ»

«Legeforeningens vitner mente det burde være tilstrekkelig for å oppnå formålet ved at det ble mer vanlig med direkte tilbakemeldinger mellom lege og pasient. Å basere seg på at formålet oppnås ved at pasienter skal gi tilbakemeldinger til fastlegen i løpet av, eller etter en behandlingssituasjon, vil ikke være et realistisk og reelt alternativ», heter det i rettens vurdering.

«Pasienter vil i praksis heller ikke gi slike direkte tilbakemeldinger etterpå. Retten viser til styrkeforholdet mellom behandler og pasient, der pasienten er den svakeste part. Direkte tilbakemeldinger mellom behandler og pasient er derfor ikke et tilstrekkelig alternativ slik retten ser det. Slike direkte tilbakemeldinger vil heller ikke bli kjent for andre pasienter.»

Om det at vurderingene gjøres anonymt på nettsiden, skriver retten at den «har forståelse for at det kan være krevende for helsepersonell å måtte forholde seg til anonyme tilbakemeldinger», men at mange pasienter sannsynligvis ikke vil dele sine vurderinger dersom den som kommenterer må oppgi fullt navn.»

President i Legeforeningen, Marit Hermansen, oppgir i en kort kommentar at hun er gjort kjent med avgjørelsen.

– Vi er kjent med dommen og kommer til å sette oss grundig inn i den, sier Hermansen til Dagens Medisin.

Hermansen viser til leder i Allmennlegeforeningen Nils Kristian Klev. Klev var ikke tilgjengelig for kommentar onsdag kveld.

Powered by Labrador CMS