Leder

Helvetesplattformen

Publisert Sist oppdatert

INNFØRINGEN AV Helseplattformen i Helse Midt-Norge har vært belemret med problemer siden starten. En ettårig utsettelse av videre utrulling av plattformen, og et varslet tilsyn fra Statens helsetilsyn, er en logisk konsekvens av en svært krevende høst for de ansatte som har måttet forholde seg til det nye IT-systemet.

Å innføre nye, store datasystemer er alltid krevende, og de fungerer aldri prikkfritt fra første dag. I helsesektoren er kravene til IT- og personsikkerhet høyere enn for mange andre sektorer, og drømmen om felles journalsystemer som får en rekke gamle og ulike systemer til å «snakke sammen», er ekstra krevende å få til.

PROBLEMENE VED innføringen av Helseplattformen har likevel vært større enn noen har kunnet forutse, til tross for at ledelsen ved St. Olavs hospital og styringsgruppen som jobber med innføringen av systemet, har forsøkt å tone dem ned.

Gjennomgangstonen har hele tiden vært «ja, vi har noen innkjøringsproblemer, men det kommer til å bli bra». Det var nok en riktig beskrivelse de første ukene, og det kan godt hende at det blir bra til slutt. Men på et eller tidspunkt passerer man normale innkjøringsproblemer. Dette har Helseplattformen, eller «Helvetesplattformen», som frustrerte ansatte omtaler den, gjort nå.

NÅR DET ER flere alvorlige hendelser som kan ha gått utover liv og helse som kan knyttes til Helseplattformen, er det det riktig å sette på bremsene. Etter en rekke varsler til Statsforvalteren og Fylkeslegen, har ikke Statens helsetilsyn noe annet valg enn å åpne tilsyn mot St. Olavs hospital. Alt annet hadde vært en forsømmelse.

Det må sikres at systemet fungerer så godt at det ikke er fare for liv og helse når det skal tas i bruk i sykehusene

«Vi har blitt kjent med et økende antall historier hvor Helseplattformen er en mulig årsak til at det har gått utover liv og helse for pasienter, og mens mye av det vi fikk før nyttår var knyttet til «plunder og heft», ser vi nå et økende antall saker hvor pasienter har lidd overlast, og hvor Helseplattformen i alle fall er en mulig medvirkende årsak», sa fylkeslege Jan Vaage til Adresseavisen tidligere i januar.

I DESEMBER døde en eldre pasient av hjerneslag etter utskriving fra sykehuset i desember. Det må også undersøkes om denne hendelsen kan knyttes til innføringen av Helseplattformen.

Arbeidet med Helseplattformen har gått over så mange år, og har kostet så mye penger, at utrullingen av systemet i resten av helseregionen ikke kan stoppes. Men det må sikres at systemet fungerer så godt at det ikke er fare for liv og helse når det skal tas i bruk i sykehusene i Nord-Trøndelag, og i Helse Møre og Romsdal.

DENNE USIKKERHETEN må ikke pasienter – eller ansatte –leve med.

Powered by Labrador CMS