TØFFE TAK: Gunn Marit Helgesen, styreleder i KS, i vandrehallen i Stortinget etter fremleggelsen av regjeringens forslag til statsbudsjett for 2023.  Foto: KS

TØFFE TAK: Gunn Marit Helgesen, styreleder i KS, i vandrehallen i Stortinget etter fremleggelsen av regjeringens forslag til statsbudsjett for 2023. 

Foto: KS

KS: – Blir svært tøft for kommunesektoren

KS mener forventningene til hva kommunesektoren skal løse, ikke står i forhold til rammene i kommuneøkonomien.

– Rammene for kommuneøkonomien neste år i statsbudsjettforslaget vil gi tøffe vilkår for kommunenes og fylkeskommunenes muligheter til å gi innbyggerne et godt tjenestetilbud, sier styreleder i KS, Gunn Marit Helgesen, i en pressemelding. 

– Den ekstraordinære situasjonen med betydelig prisvekst og renteøkning gir stor uro for kommuner og fylkeskommuner som skal i gang med sitt budsjettarbeid, sier hun videre. 

Det er også uklart hvor mye kommunene vil få kompensert for kostnadene i forbindelse med koronapandemien.

Ungdomsløft og satsing på fastleger

I statsbudsjettet har regjeringen satt av 900 millioner til det de kaller ungdomsløftet, blant annet til tiltak for økt gjennomføring i videregående skole og styrking av kapasiteten i psykisk helsetjeneste.

– Satsingen på et ungdomsløft er en riktig og viktig prioritering, spesielt nå etter koronapandemien, sier Gunn Marit Helgesen.

Regjeringen vil bruke 690 millioner kroner på å styrke fastlegeordningen i statsbudsjettet for 2023.

– Tiltakene som kommer i statsbudsjettet for å styrke fastlegeordningen, er viktige. Men det er et skritt på veien og må forsterkes videre dersom målet om en stabil fastlegetjeneste til innbyggerne skal nås, sier Helgesen.

Realistiske forventninger

– I sum ser vi nok at forventningene til hva kommunesektoren skal løse ikke står i forhold til rammene i kommuneøkonomien, sier Helgesen. Dette gapet øker med flere milliarder kroner i statsbudsjettet for 2023.

– Vi går en annerledes tid i møte som vil kreve stor innsats fra kommuner og fylkeskommuner, fastslår Gunn Marit Helgesen.

– Vi går en annerledes tid i møte som vil kreve stor innsats fra kommuner og fylkeskommuner, fastslår Gunn Marit Helgesen.

Powered by Labrador CMS