NY RUNDE: For andre gang i Marit Hermansens periode som president i Legeforeningen skal en legestreik behandles av Rikslønnsnemda. Foto: Vidar Sandnes

NY RUNDE: For andre gang i Marit Hermansens periode som president i Legeforeningen skal en legestreik behandles av Rikslønnsnemda.

Foto: Vidar Sandnes

Legevakt-strid skal opp i Rikslønnsnemda

Onsdag skal Rikslønnsnemnda behandle saken om konflikten mellom Legeforeningen og KS.

Publisert

Denne artikkelen er mer enn to år gammel.

Det var i oktober Legeforeningen tok ut leger i streik som følge av en konflikt med KS.

  • Legeforeningen ønsket et tak for hvor mange timer legevakt en fastlege kan pålegges å jobbe. Det finnes i dag ingen slik begrensning.
  • KS, som organiserer kommunene, vil ikke innføre et slikt tak og mener at fastlegenes arbeidsbelastning må sees på som en helhet.

Legeforeningen tok først ut 23 leger i større byer i streik, og varslet så en opptrapping, hvorpå Regjeringen grep inn med tvungen lønnsnemd. Bakgrunnen var at det ville oppstå fare for liv og helse som følge av den varslede opptrappingen.

Les mer om konflikten her:

Tar ut leger i streik i fem byer

Mener Legeforeningen nå bærer ansvaret for liv og helse

Dette er striden mellom Legeforeningen og KS

Utelukker ikke rettssak

Legeforeningen har tidligere erfaring med at en streik ender hos Rikslønnsnemnda.

Det er vanlig at Rikslønnsnemnda er konservativ og viderefører gjeldende avtaler uten store endringer. Et slik resultat er det ikke sikkert at Legeforeningen vil godta.

Etter streiken i sykehus i 2016, gikk også denne saken til nemnda. Da vant arbeidsgiversiden Spekter frem med videreføring av eksisterende ordning i Rikslønnsnemnda, men Legeforeningen tok saken til Arbeidsretten og fikk opphevet kjennelsen.

Nils Kristian Klev i Allmennlegeforeningen sa i fjor at han ikke utelukker at også denne saken kan ende i arbeidsretten.  

Powered by Labrador CMS