Helsetilsynet: – Burde varslet med en gang

– Saken burde vært varslet til Statens helsetilsyn da det ble kjent at det hadde vært en alvorlig hendelse.

Publisert

Denne artikkelen er mer enn fem år gammel.

Heidi Merete Rudi er fungerende direktør i Statens helsetilsyn. 

      
        Foto: Helsetilsynet
Heidi Merete Rudi er fungerende direktør i Statens helsetilsyn. Foto: Helsetilsynet

Det uttaler fungerende direktør i Statens helsetilsyn,  Heidi Merete Rudi.

Som Dagens Medisin skriver, ventet Oslo universitetssykehus over to år, før de denne uken varslet Helsetilsynet om at 21 kvinner hadde fått operert bort bryst og eggstokker på feil grunnlag.

– Statens helsetilsyn mottok varsel om saken fra avdeling om medisinsk genetikk 15. februar 2017. Etter innhenting av informasjon fra avdelingsleder telefonisk 16. februar, mottok vi en redegjørelse i saken på e-post. Saken ble drøftet med fylkesmannen i Oslo og Akershus 17. februar, og det er besluttet at vi oversender saken til dem til orientering og vurdering av eventuell oppfølging, heter det i en uttalelse fra Rudi, som svarer følgende på våre spørsmål:

– OUS har ventet to år med å varsle dere, hva tenker dere om det?

– Varslingsplikten etter § 3-3 a pålegger virksomhetene å varsle alvorlige hendelser til Statens helsetilsyn snarest mulig. Etter vår vurdering burde saken vært varslet til Statens helsetilsyn da de ble kjent med at det hadde vært en alvorlig hendelse. Dette har OUS erkjent og beklaget i redegjørelsen.

– På hvilken måte vil dere følge dette opp?

– Vi har innhentet informasjon i saken og drøftet den med Fylkesmannen i Oslo og Akershus. Vi har besluttet at saken oversendes til dem til orientering og ev oppfølging. OUS får tilbakemelding om at pasientene skal informeres om klageadgang til fylkesmannen etter pasient- og brukerrettighetsloven § 7-4.

 – Samme periode som OUS oppdaget dette, så satte Avdeling for medisinsk genetikk i gang en fullsekvensering på tross av helsmeyndighetens og andre fagmiljøers råd. I hvilken grad mener dere at dette burde bidratt til at saken kom frem i lyset/Helsetilsynet burde blitt varslet?

– Informasjonen om gensekvensering som er igangsatt og som er omtalt i Dagens Medisin, oversendes også til Fylkesmannen i Oslo og Akershus, og dette vil bli et tema i de regelmessige dialogmøtene mellom Fylkesmannen og OUS senere, heter det fra Rudi.

Powered by Labrador CMS