BAK TALLENE: – Det hadde vært interessant å se på de tilfellene der man ikke når målene for forløpstid, mener Ole Alexander Opdalshei, assisterende generalsekretær i Kreftforeningen. Arkivfoto Foto:

Færre kreftpasienter blir behandlet innen fristen

– Det er uheldig at det går gal vei, men det er vel så viktig også å se på om det er god kvalitet på tjenestene som leveres, sier Ole Alexander Opdalshei i Kreftforeningen.

Publisert

Denne artikkelen er mer enn fem år gammel.

I fjorårets sykehustale kom helseminister Bent Høie med klar beskjed til sykehusene for 2017: «Vi må jobbe mer med forløpstidene, slik at flere pasienter kan gjennomføre forløpet til standard tid. For selv om disse resultatene er gode, så er de ikke gode nok.»

Sykehusene innfridde ikke Høies krav. I fjor nådde bare to av de fire regionale helseforetakene (RHF-ene) målet om at 70 prosent av kreftpasientene i pakkeforløp skal behandles innen normert forløpstid.

På landsbasis var andelen på 68 prosent. Det er en nedgang fra 70 prosent i 2016.

Det er viktig å se på hvorfor det går lettere å oppfylle tidsfristen for noen sykehus enn for andre. Ole Alexander Opdalshei, assisterende generalsekretær i Kreftforeningen

Det viser tall fra Helsedirektoratets statistikk, som bygger på sykehusenes innrapportering til Norsk pasientregister.

Tallene omfatter gjennomsnittstall for alle pakkeforløp per regionsnivå fra og med januar til og med desember 2017 og gjelder andelen som er behandlet med kirurgi, strålebehandling eller legemidler innen forløpstiden. Direktoratet påpeker at tallene for den siste måneden ikke er kvalitetssikret.

Ikke bare tid
Assisterende generalsekretær i Kreftforeningen, Ole Alexander Opdalshei, mener det er viktig ikke bare å se på tiden.

– Det er uheldig at utviklingen går feil vei. Vi vet at det er utfordringer på noen områder, særlig på utredningssiden innen radiologi og patologi – som har vært flaskehalser. Og det har vært utfordringer med strålebehandling. Samtidig tror jeg det er vel så viktig at vi ikke bare ser på tiden, men også på om det er god kvalitet på tjenestene som leveres pasientene, sier Opdalshei til Dagens Medisin – og tilføyer:

– Det hadde vært interessant å se på de tilfellene der man ikke når målene for forløpstid. Vi er for eksempel kjent med tilfeller der pasienten selv har ønsket å bruke mer tid på å vurdere ulike behandlingsterapier, og derfor kan det være en årsak til at sykehuset ikke når målet om behandling innen fristen.

Forutsigbarhet
I årets sykehustale denne uka viste statsråden til pakkeforløpene.

«Pakkeforløp for kreft har gitt gode resultater. Pasienter er fornøyde, og fagfolk opplever at de kan gjøre en bedre jobb. Med pakkeforløp får pasientene vite hva som skal skje når i behandlingen, og de får en kontaktperson som følger dem opp. Det gir bedre behandling og trygghet for pasienten», sa Bent Høie.

Opdalshei støtter helseministeren i poenget med forutsigbarhet.

– Forutsigbarheten i pakkeforløpene er viktig, ikke bare tiden i seg selv. Men forløpstallene viser viktigheten av at vi måler det som gjøres og som gjør det mulig å følge med på utviklingen. Og det er viktig å se på hvorfor det går lettere å oppfylle tidsfristen for noen sykehus enn for andre.

Store variasjoner mellom sykehus
Verken Helse Nord eller Helse Sør-Øst nådde målet i fjor, men en andel på henholdsvis 69 og 64 prosent som ble behandlet innen standard forløpstid. For Helse Nord hadde andelen steget litt siden 2016, mens den var ørlite lavere i samme periode for Helse Sør-Øst.

I Helse Vest lå samtlige helseforetak høyere målet, med en gjennomsnittlig andel på 75 prosent. I Helse Midt fikk 72 prosent behandling innen fristen, og bare Helse Nord-Trøndelag lå under målet.

Det var store variasjoner på helseforetaks-nivå: Andelen pasienter som fikk behandling innen fristen varierte fra 57 prosent ved Sykehuset Østfold til 76 prosent i Helse Bergen og i Helse Stavanger.

I Helse Sør-Øst nådde bare tre av ti helseforetak målet.

Helsedirektoratet påpeker at forskjeller i måloppnåelse også kan skyldes ulik koding og forskjell i rapportering.

Inngår i pakkeforløp
Et annet mål ved pakkeforløpene for kreft er andelen kreftpasienter som inngår i et pakkeforløp.

Allerede ett år innføringen av pakkeforløpene nådde sykehusene målet, med gjennomsnittlig andel på 78 prosent i 2016. Andelen var på 77 prosent i fjor.

Powered by Labrador CMS