ÉN AV FIRE: Leder i Norsk lungekreftgruppe, Odd Terje Brustugun la på Onkologisk forum i Bergen frem ferske tall fra Kreftregisteret som viser at lungekreft er den kreftformen hvor flest pasienter har spredning allerede på diagnosetidspunktet. FOTO: Silje Katrine Robinson Foto:

Bedre overlevelse ved lungekreft

Fem-års relativ overlevelse ved lungekreft øker, men fortsatt er det kreftformen som tar flest liv.   

Publisert

Denne artikkelen er mer enn fem år gammel.

Bergen (Dagens Medisin)
Ferske tall fra Kreftregisteret viser at fem-års relativ overlevelse ved lungekreft nå er på hele 31.3 prosent for kvinner og 23.9 prosent for menn. Samtidig er lungekreft fortsatt den enkeltstående kreftformen som tar livet av flest mennesker i Norge.

I 2017 sto lungekreft for i overkant av 20 prosent av dødsfallene av kreft her i landet.  Hovedårsaken til det er at lungekreft er den kreftformen med den største andelen pasienter som har spredning allerede på diagnosetidspunktet.

-Dette er samlet sett en oppløftende utvikling. Lungekreft er en sykdom som rammer mange, og det er en svært alvorlig kreftform. En bedring i overlevelse betyr mye, sier overlege Odd Terje Brustugun ved Vestre Viken til Dagens Medisin etter at han hadde lagt frem de nye tallene på Onkologisk Forum i Bergen i forrige uke. Brustugun er leder av Norsk lungekreftgruppe.  

Moderne stråleterapi
Det er først og fremst for pasienter med inoperable lokale svulster at overlevelsen er bedret. En viktig årsak er såkalt stereotaktisk strålebehandling eller målrettet stråling med høye doser, vanligvis gitt tre ganger. Denne behandlingen har vært tilgjengelig over hele landet siden 2008, og viser langt bedre resultater enn den tradisjonelle strålebehandlingen med lavere doser gitt i 30 behandlinger.

-Dette er en behandling som brukes kurativt på pasienter i stadium én som ikke kan opereres fordi de har hjerte-lungeproblemer eller av andre årsaker, sier Brustugun.

Han legger til at for denne spesifikke undergruppen av lungekreft, inoperable i stadium I, har fem-års overlevelse gått fra 10 prosent til 40 prosent på 10 år.

Samlet sett for lungekreftpasienter, som for en rekke andre kreftformer, er det store forventninger til immunterapi.

-Vi er i gang med slik behandling, og mange pasienter har svært god effekt. Vi vet nå at kombinasjonsbehandling kan gi enda bedre effekt, og for flere pasienter. Denne type behandling ønsker vi å ta i bruk så snart som råd. Da har jeg tro på at overlevelsen ved lungekreft vil bedre seg ytterligere, sier Brustugun.

Flest med spredning
Bedre overlevelse til tross. Lungekreft er fortsatt en svært alvorlig sykdom som rammer stadig flere. I 2017 fikk 3214 personer lungekreft i Norge. Det er en økning på over 20 prosent på 10 år. Ny statistikk fra Kreftregisteret viser samtidig at én av fire som får en kreftdiagnose med spredning allerede på diagnosetidspunktet, har lungekreft.

-Dette viser at lungekreft rammer mange og at det er en svært alvorlig kreftform, sier Brustugun.

Lungekreft gir ikke symptomer i tidlig fase og sykdommen oppdages derfor sent.

-Røntgen thorax avdekker ikke svulster tidlig, så mitt klare budskap til fastleger er at de aldri må stole på et negativt rtg. thorax, sier Brustugun.

Samtidig understreker han at det er vanskelig å vite når og hvem som eventuelt bør sendes til CT. Røyking er den viktigste enkeltårsaken til lungekreft, men rundt 20 prosent av pasientene har aldri vært røykere.

-Andelen ikke-røykere og tidligere røykere som får lungekreft øker noe. Vi har ingen god forklaring på hvorfor, sier Brustugun.

Han legger til at screening av utsatte grupper som for eksempel røykere, diskuteres både nasjonalt og internasjonalt som en mulig strategi for tidligere diagnostisering av lungekreft.  

Powered by Labrador CMS