UTSETTER KURS: Leder Svein Tore Valsø i styringsgruppen for de regionale utdanningssentrene for leger i spesialisering oppgir at LIS-kursene utgår med mindre det går an å unngå fysisk oppmøte. Foto: Helse Sør-ØSt RHF

Avlyser kurs for leger i spesialisering

De regionale helseforetakene utsetter alle utdanningskurs som er planlagt gjennomført fra nå til 15. mai, med mindre de kan gjennomføres uten fysisk oppmøte.

Publisert

Denne artikkelen er mer enn fire år gammel.

Det bekrefter Svein Tore Valsø, leder for styringsgruppen for de regionale utdanningssentrene (RegUt) for leger i spesialisering overfor Dagens Medisin. Dette ble vedtatt på et møte mellom representanter fra de regionale helseforetakene tirsdag kveld.

– Vi gjør dette på grunn av avmeldinger på de obligatoriske kursene som var planlagt. Begrunnelsen er reiserestriksjonene som helseforetak har pålagt sine ansatte, sier Valsø som også direktør for personal- og kompetanseutvikling I Helse Sør-Øst.

Legeforeningen meldte allerede mandag at de avlyser alle sine kurs.

Foreløpig dato

Avlysningene gjelder frem til 15. mai.

– Dette er en dato som står til vi gjør neste beslutning. Vi må se an utviklingen. Vi trenger helsepersonell på jobb. Dette tas nok opp til en ny vurdering før påske, sier Valsø.

Leger i spesialisering (LIS) må ha et gitt antall kurs innen en viss frist for å bli spesialist. Flere av kursene er obligatoriske for at legene skal kunne få en slik godkjenning.

Nå blir det opptil kursledelsen og de regionale utdanningssentrene å vurdere om kurs kan gjennomføres på alternative måter.

– Vi utfordrer både de som holder kursene og de regionale utdanningssentrene til å vurdere alternativ gjennomføring. Det kan være raskt å måtte områ seg med tanke på kurs som er planlagt gjennomført nå, men for kursene litt fremover i tid kan se på om dette kan gjennomføres for eksempel via Skype eller som e-læring, sier Valsø.

– Målet er at konsekvensene for den enkelte lege skal bli så små som mulig.

– Har dere vært i tide med dette tiltaket, eller burde det vært gjort tidligere?

– Det har vært en løpende vurdering av alle kurs. Om en setter i gang tiltak for tidlig vil det kunne ha som følge at flere leger ikke får spesialistgodkjenning. Ulike hensyn må veies opp mot hverandre. Vi har ikke fått tilbakemeldinger om smittesituasjoner knyttet til disse kursene, så her er vi føre-vár.

Fornøyde med lik linje

Leger i Yngre legers forening, Kristin Utne, organiserer leger i spesialisering. Hun oppgir at foreningen har fått flere henvendelser fra leger som har lurt på om de skal delta på kurs. Disse har Utne henvist tilbake til arbeidsgiver.

– Vi er veldig glade for at en tydelig avklaring om kursavviklingen og at denne er lik i hele landet, sier Utne.

– Nå blir det viktig å vurdere alternative kursformer som webinar der det er mulig, og å ha en dialog utover høsten om hvordan vi skal hindre et stort etterslep i spesialistutdanningen.

Powered by Labrador CMS