TID TIL OMSORG: – Hvis vi ikke klarer å skaffe nok personell i det offentlige, kommer kvaliteten til å synke drastisk – med for få sykehjemsplasser og for lite tid til den enkelte pasient, bruker eller beboer, mener artikkelforfatteren.

Kommisjon uten visjon

Et premiss som er hentet fra løse luften, kan ikke være med på å privatisere helsevesenet og undergrave velferdsstaten. Premisset bør være at vi skal ha et godt, velfungerende og verdig helsevesen i fremtiden.

Publisert Sist oppdatert
Morten Edvardsen

HELSEPERSONELLKOMMISJONEN legger som premiss for hele sitt arbeid at andelen av arbeidsstokken som jobber med helse og omsorg, ikke skal øke i tråd med behovene. Det kan virke fint å erstatte arbeidstimer med kapital og teknologi, men det kommisjonen forespeiler, er totalt urealistisk.

Helsebyråkrater er mektige, men de klarer ikke å styre etterspørselen etter gode helsetjenester. Spørsmålet blir om det skal være for alle, eller om det skal være forbeholdt dem med stor lommebok eller familie.

ANSVARSLØST BYRÅKRATI. Forsvarerne av dagens system, der pasientene blir dyttet frem og tilbake mellom behandlingsnivå og behandlingssted, er et stort, ansvarsløst byråkrati, og kontinuerlig omorganisering viser stadig til Helsepersonellkommisjonen. Kommisjonen fastslo tidlig at et premiss for hvordan vi skal organisere helsevesenet, er at det ikke skal være flere som jobber med helse og omsorg i fremtiden selv når behovet øker, som følge av eldrebølgen.

Burde ikke snarere premisset være at vi skal ha et godt, velfungerende og verdig helsevesen i fremtiden?

VI TRENGER MER PERSONELL! Det er flere gode forslag i Helsepersonellkommisjonen:

• Vi bør satse på mer og bedre velferdsteknologi.

• Vi bør ha en bedre oppgavefordeling der mer kan gjøres av støttepersonell.

• I tillegg bør vi ha optimale lokaler med nok plass og god logistikk. Akkurat der trekker Helse Sør-Øst i motsatt retning med sine planer for Nye OUS, men det er en annen sak.

Selv om vi gjør alt dette, kommer vi ikke bort fra det faktum at vi kommer til å trenge mye mer personell. Helse og omsorgsoppgaver er noe av det vanskeligste når det gjelder å automatisere – og redusere arbeidsoppgaver på en god måte ved hjelp av teknologi. Hvis vi ikke klarer å skaffe nok personell i det offentlige, vil kvaliteten synke drastisk, noe vi allerede ser tegn på i dag med for få sykehjemsplasser og ikke nok tid til den enkelte pasient, bruker eller beboer.

TILHØRIGHET? Utover den mest åpenbare løsningen, som innebærer at vi trenger å utdanne mer helsepersonell, er en annen logisk løsning å importere mer arbeidskraft som kan løse disse oppgavene. Her er også kommisjonen skeptisk og avfeier det hele. Hvorfor det?

Dette er min oppfordring til Ap og Høyre: Slutt å dytte kommisjonen foran dere, ta ansvar og skaff mer helsepersonell!

Visst var helsearbeidere fra utlandet litt flyktige under pandemien, men det var fordi de hovedsakelig var vikarer. Det hadde vært mye mer interessant å lese om hvordan kommisjonen ser for seg at vi kan bygge tilhørighet – og sørge for permanent bosetting for arbeidsinnvandrerne som skal hjelpe oss med eldrebølgen.

Det er ikke en selvfølgelighet, eller nødvendigvis ønsket, at vi ikke skal ansette en større andel av arbeidsstokken til helse og omsorg. Det er snarere veldig naturlig at det skjer, og i og med at formålet med økonomien er å skape mest mulig lykke, er det ønskelig. Folk vil ha et godt helse- og omsorgstilbud – og kommer til å etterspørre dette.

LUFTIG PREMISS. Erling Holmøy, forsker i SSB og en av kildene for kommisjonen, har reagert på samme måte i etterkant av kommisjonens rapport. Spørsmålet er om vi som fellesskap skal sørge for å få på plass flere helsepersonell, eller om familiemedlemmer eller private ordninger kommer til å sørge for det. Vil vi ha store klasseskiller i helsevesenet? Hvordan kommer det til å slå ut på skatteviljen for dem som må betale mye skatt, men snart selv må kjøpe de mest essensielle tjenestene som velferdsstaten tidligere ordnet som private ordninger?

Et premiss som er hentet fra løse luften, kan ikke være med på å privatisere helsevesenet og undergrave velferdsstaten, stikk i strid med politikken til regjeringen og, forhåpentligvis også byrådet i Oslo. Dette er min oppfordring til Arbeiderpartiet og Høyre: Slutt å dytte kommisjonen foran dere, ta ansvar og skaff mer helsepersonell.

Dette er i alle fall planen til Oslo Senterparti, dersom vi inntar byrådskontorene i Oslo til høsten.


Ingen oppgitte interessekonflikter

Powered by Labrador CMS