Ut av skyttergravene!

Høringen om OUS-utbyggingen og fremtidens sykehustilbud i Oslo på Stortinget tirsdag viser at det er temmelig fullt i ulike skyttergraver og rimelig folketomt i det konstruktive samarbeidsrommet.

Publisert

Denne artikkelen er mer enn fem år gammel.

Anne Hafstad er journalist og kommentator i Dagens Medisin Foto: Johnny Nordskog

DET ER mildt sagt et dårlig utgangspunkt når den største sykehusutbyggingen i moderne tid skal planlegges, utformes og gjennomføres. At prosjektet har kommet særdeles dårlig ut fra hoppkanten, er én av ytterst få ting de mange aktørene raskt bør kunne enes om.

Alle må komme seg ut av skyttergravene snarest mulig. En konstruktiv dialog må etableres. Det er et felles ansvar å få det til, men den aller største børen er det ledelsen ved OUS og i Helse Sør-Øst som bærer.

De sitter i førersetet og med ansvaret. Det er deres jobb å sørge for at ansatte, tillitsvalgte, pasienter og andre blir hørt. Ikke minst er det deres ansvar at ansatte opplever seg inkludert og lyttet til, også hvis resultatet til slutt ikke blir helt som de ønsket.

SÅ ENKELT og så utrolig vanskelig. Styreleder Svein Gjedrem i Helse Sør-Øst la ikke akkurat gullegget for fremtidig tillit, samarbeid og dialog da han under sin knappe taletid under høringen i går skjøt fra hoften mot fagfolk og fagforeninger ved OUS. Riktig nok understreket styrelederen senere at det slett ikke var ment som noe utfall, og at han er både lydhør og har stor tillit til og respekt for dem alle.

For fremtiden bør han sørge for ikke å sette seg i en situasjon hvor han må understreke noe som burde være helt opplagt for en mann med hans erfaring og posisjon. Hans jobb er dessuten å bygge tillit, ikke å rive ned det lille som måtte være av den slags.

MYE NYTT kom det ikke under høringen, men seansen var oppklarende på noen punkter. Det er bred enighet om at det skal bygges et nytt lokalsykehus på Aker. Den ballen kan legges død. Så kan diskusjonene om fremtidig dimensjonering, hva som hører hjemme der, hvem som skal få komme dit – og starttidspunkt for bygging – fortsette.

Ledelsen ved OUS og i Helse Sør-Øst sitter i førersetet – og med ansvaret

At det er behov for et nytt robust regionssykehus med noen landsfunksjoner, og en og annen lokalsykehusfunksjon, er heller ikke stridens eple. Men om det skal være ett sykehus enten på Gaustad eller Ullevål, eller om det skal være litt aktivitet både her og der, er det på ingen måte enighet om. Det er ikke engang mulig å spore enighet i grupper som kan forventes å ha et noenlunde sammenfallende syn.

HOVEDTILLITSVALGT for Legeforeningen i Helse Sør-Øst, Cristian Grimsgaard, hadde hatten som Akademikernes representant under høringen. Han tok til orde for at full samling og store enheter ikke nødvendigvis gir best behandlingsresultat og kvalitet. Han vil ha fremtidige sykehus både på Gaustad og Ullevål.

Legeforeningens Tor Einar Calish snakket varmt om en historisk mulighet til å bygge et stort og robust barnesykehus hvor alle fødsler og syke barn samles under ett tak. President Marit Hermansen i Legeforeningen var vel egentlig verken for eller imot samling eller deling av fagmiljøer. Hun var tydelig på at andre alternativer enn Gaustad ikke er godt nok utredet. Hun er ikke alene om det synspunktet.

MANGLENDE UTREDNING, og særlig av Ullevål-alternativet, samt manglende og sprikende kostnadsberegninger, ble gjentatt av praktisk talt alle som fikk taletid under høringen i Stortinget. Det viser til fulle betydningen av at Helse Sør-Øst i går sendte et nytt oppdrag til OUS hvor det regionale helseforetaket ber om bedre svar enn det OUS har gitt så langt. Landets største helseforetak må med lynets hastighet redegjøre for blant annet fødsler, psykisk helsevern og rus, og traumebehandling samt utbygging på Ullevål.

Når den jobben skal gjøres, må OUS-ledelsen strekke ut hånden til både ansatte og tillitsvalgte som på sin side må ta imot hånden, hvor skrøpelig og skjør den enn måtte fremstå.

Så er det grunn til å minne om budskapet fra høringens tydeligste stemme, brukerutvalgets Tove Nakken: «Brukerne er ikke opptatt av geografi. Vi vil ha et robust tilbud når vi trenger det og bruker heller heis enn sparkesykkel».

Det er rett i kjernen av hva dette først og fremst handler om: Pasientene.

Powered by Labrador CMS