Nye konflikter om ambulansefly

Fem måneder før Babcock overtar ansvaret for luftambulansetjenesten brøt forhandlingene om vedlikehold av fly sammen. Det er igjen duket for maktspill og nok en gang kan liv og helse  for befolkningen i Nord-Norge settes på spill.

Publisert

Denne artikkelen er mer enn fem år gammel.

Anne Hafstad er journalist og kommentator i Dagens Medisin Foto: Johnny Nordskog

BABCOCK avviste det siste tilbudet fra LT Tech om vedlikehold av luftambulansefly. Det meldte NTB torsdag ettermiddag i forrige uke. Dermed kan Babcock stå i fare for å være uten flyteknikere når de om fem måneder overtar ansvaret for ambulanseflyvningen i Norge. Løses ikke konflikten, kan i verste fall konsekvensen bli luftambulansefly på bakken. Det er en dårlig løsning – eller egentlig ingen løsning i det hele tatt.

Vi aner ny dramatikk, maktspill og problemer, slik vi så våren 2018 da det ble kjent at Babcock hadde vunnet anbudskonkurransen om ambulanseflyvning i Norge de neste årene. Tilbake uten oppdrag sto Lufttransport AS, som de siste 25 årene har stått for denne tjenesten. Det er deres datterselskap LT Tech, som er arbeidsgiver for flyteknikerne som i dag foretar vedlikeholdet av ambulanseflyene.

Flyteknikerne der, er langt fra fornøyd med forhandlingsviljen i Babcock.  Lufttransport teknikerforeningen sendte ut pressemelding om forhandlingsbruddet. «Tilbudet Babcock i dag har avslått, fikk de allerede tidlig høsten 2018. Vi har lenge hatt god tro på forhandlingene, og Babcock har i flere omganger fått utsettelse av akseptfristen for å ta stilling til tilbudet» heter det i pressemeldingen fra flyteknikerne. De ansatte stiller seg bak sin nåværende arbeidsgiver. Babcock hevder på sin side at tilbudet fra LT Tech lå så mange millioner over alternative løsninger at det ikke på noen måte kunne aksepteres.

I MAKTSPILLETS MIDTE står indirekte igjen Lufttransport AS, eid av rederfamilien Ugland i Grimstad, og det svensk-britiske selskapet Babcock Scandinavian Air Ambulance (BSAA), slik vi så det våren 2018. To kommersielle aktører som kjemper om oppdrag og overskudd til aksjonærene. Da det stormet som verst i fjor handlet det om en taper av en offentlig anbudskonkurranse som ikke helt evnet å ta inn over seg at lang fartstid ikke er noen garanti for å vinne anbudskonkurranser i staten, om flyvere og ambulansepersonell som helst ville at ting skulle være som før, og om et nytt selskap som skulle overta ansvaret for luftambulanseflyvningene fra 1. juli 2018.

Denne oppsummeringen er kanskje satt litt vel mye på spissen. For det handlet selvfølgelig også om hensynet til pasientsikkerhet, kvalitet, flysikkerhet og om forutsigbarhet arbeidsbetingelser for piloter og flyteknikere. Viktige forhold som ansatte selvfølgelig skal kjempe for. De visste hva de hadde, men var usikre på hva de ville få.

Det er både høyst legitimt og viktig at fagfolk påpeker betydningen av kompetanse, samarbeid, trygghet og tillitt mellom de ulike aktørene i en så kritisk tjeneste som det her er snakk om. Arbeidet utføres til tider under ekstreme forhold. Da må alle være trygge på at hver eneste en kan jobben sin og at dialogen mellom de ulike funksjonene går på skinner.

NETTOPP DERFOR er det så viktig at flyteknikerne som akkurat nå ser ut til å ha sin lojalitet hos nåværende arbeidsgiver, finner ut av det med Babcock. Selskapet rekker ut en hånd og sier at de ønsker forhandlinger om en tariffavtale som sikrer alle teknikerne jobb. Ansettelser ble løsningen for pilotene, og fremstår nå som den beste løsningen også for flyteknikerne. Da vil nøkkelpersonell igjen være samlet under ett felles tak. Det gir forutsigbarhet, kvalitet og samarbeid til beste for både ansatte og pasientene de skal hjelp.

Kollektivt sykefravær er ikke et godt virkemiddel

 Det påhviler begge parter et betydelig ansvar for å løse denne floken. Sett utenfra bør Babcock strekke seg langt og så litt lenger selv om det innebærer å legge noe mer penger på bordet enn de hadde tenkt. Flyteknikerne på sin side bør tenke nøye igjennom sin videre strategi. Før helgen mer enn antydet de at belastningen knyttet til usikker fremtid for dem over tid var av en slik karakter at det kanskje ikke var forsvarlig av dem å utføre arbeid som kan sette flysikkerheten på spill.  

Utsagnet kan ikke oppfattes som noe annet enn et varsel om et mulig kollektivt sykefravær dersom videre forhandlinger ikke går deres vei. Det er et virkemiddel vi kjenner igjen fra pilotenes aksjoner våren 2018. Og for å si det sånn - det er ikke et godt virkemiddel hvis målet er tillitt, konstruktiv dialog og til syvende og sist et fremtidig arbeidsforhold i Babcock.  

FLYTEKNIKERNE har langt bedre forhandlingskort på hånden. De er kompetente fagfolk, de kjenner flytypen det er snakk om, de har erfaring fra denne spesielle tjenesten, og de har gode og langvarige relasjoner til både flyvere og helsepersonell.  Som om ikke det er nok, har Stortinget bedt om at kompetanse og erfaring videreføres.

Det vil være naivt å tro noe annet enn at Babcock ikke allerede er i dialog med andre som kan sikre vedlikehold av flyene dersom forhandlingene med de ansatte i LT Tech ikke fører frem. Mye står på spill for begge parter, men det er grunn til å anta at akkurat nå er maktforholdet fordel Babcock.

Powered by Labrador CMS