FLEST MULIG: – Nå må vi bruke den nasjonale strukturen, samarbeidet som er etablert og midlene som er gitt til NorTrials til å legge til rette for at flest mulig sykehus og pasienter kan bli med i kliniske studier, sier Terje Rootwelt til Dagens Medisin.

Foto: Vidar Sandnes (arkiv)

NorTrials: – Pasienter ved alle sykehus skal kunne inkluderes i kliniske studier

Arbeidet med NorTrials er i gang. På første styremøte avholdt mandag ble styret for partnerskapet mellom spesialisthelsetjenesten og næringslivet konstituert og styrets mandat vedtatt. – Jeg er overbevist om at NorTrials vil styrke klinisk behandling og fagmiljøene i Norge, sier Terje Rootwelt, styreleder for NorTrials.

Denne artikkelen er mer enn to år gammel.

– Jeg synes dette er et kjempeflott tiltak og er veldig fornøyd med at vi når er i gang, sier Terje Rootwelt, administrerende direktør i Helse Sør-Øst RHF og styreleder i NorTrials til Dagens Medisin.

NorTrials er et partnerskap mellom spesialisthelsetjenesten og næringslivet om kliniske studier, og fungere som en dør inn til kliniske studier for små og store bedrifter i næringslivet, og for offentlige aktører som vil gjennomføre slike studier i Norge. Det skal etableres seks sentre på faglige satsingsområder som velges ut sammen med næringslivet.

Styret består av de fire administrerende direktører fra de regionale helseforetakene (RHF), to representanter fra legemiddelindustrien og en representant fra bransjeorganisasjonen Melanor.

Les også: Ny handlingsplan: Langt flere pasienter skal få delta i kliniske studier

– Skal legge til rette for sykehus og pasienter
Rootwelt sier det er stor enighet om at det ikke bare er ved de seks sentrene det skal foregå kliniske studier.

– Sentrene har ansvar for å få dette til på en best mulig måte innen hvert sitt tematiske område, men gjennomføringen skal skje i et samarbeid med øvrige universitets- og lokale sykehus, slik at pasienter ved alle sykehus blir inkludert i klinisk forskning.

Rootwelt er glad for å være i gang.

– Nå må vi bruke den nasjonale strukturen, samarbeidet som er etablert og midlene som er gitt til NorTrials til å legge til rette for at flest mulig sykehus og pasienter kan bli med i kliniske studier.

– Jeg er helt overbevist om at NorTrials vil styrke klinisk behandling og fagmiljøene bredt i Norge. All forskning tilsier at klinisk forskning bedrer pasientbehandlingen ut over tilgang til ny behandling. Det er derfor all mulig grunn til at alle involverte parter skal legge best mulig til rette for dette.

Vil at sentrene skal fungere som nav i nasjonale nettverk
– Det er spesielt viktig at sentrene ikke blir lokale sentre, men mer nav i nasjonale nettverk. Det er det alle vil, men det er viktig at vi er tydelige på akkurat dette. Målet er å rekruttere flest mulig pasienter og legge til rette for forskning på alle sykehus.

Rootwelt mener det er et samarbeid med industrien som har tydelige rammer som nå på plass.

– Det er veldig flott- vi er avhengige av hverandre.

På mandagens møte ble de seks sentrene som skal etableres diskutert.

– De seks universitetssykehusene er bedt om å beskrive i en søknad for hvordan de vil etablere hvert sitt tematiske senter; fristen for søknad var 20. januar. Disse vil styret gå gjennom i neste møte som er 14. februar.

Senter for medisinsk utstyr
Ett av sentrene vil skille seg fra de andre i form av å være senter for medisinsk utstyr.

– Vi diskuterte blant annet hvordan medisinsk utstyr skal inkluderes, dette senteret er det St. Olavs hospital som vil ha. Det vil naturlig nok skille seg litt fra de andre, og St. Olavs skal ha en nærmere dialog om hvordan å få det til på best mulig måte.

Rootwelt forteller at når det gjelder senter for medisinsk utstyr, så er RHF-ene spesielt opptatt av at norske firma som har medisinsk utstyr skal få teste det på senteret.

ENTUSIASME: – Jeg håper det skaper entusiasme og en ny giv rundt kliniske studier i Norge, sier Nicolas Vaugelade-Baust, medisinsk sjef Novartis Norge og styremedlem i NorTrials. Foto: Michael Chr. A. Simonsen

– Slik sees dette i relasjon med helsenæringsmeldingen.

– Skal være spydspisser
Nicolas Vaugelade-Baust, medisinsk sjef Novartis Norge og styremedlem i NorTrials på vegne av LMI er også fornøyd med å være i gang. Han sier arbeidet fremover blir å operasjonalisere handlingsplanen for kliniske studier.

– Sentrene som etableres skal være spydspisser og fungere som nasjonalt gravitasjonsfelt innenfor fagområdet det har.

– Hva blir de viktigste oppgavene nå i nærmeste fremtid?

– Det viktigste er å få til et godt samarbeid i styret, få satt partnerskapet godt. Det fikk vi en god start på mandag. Deretter er det prosessen med operasjonalisering med tanke på sentrene.

– Jeg håper det skaper entusiasme og en ny giv rundt kliniske studier i Norge. Vi må huske på at det følger med øremerkede midler både til etablering av selve sentrene, men også til personell. Det har tidligere vært en av flaskehalsene, personell og ressurser i sykehus.

 Vaugelade-Baust mener det viktigste for å lykkes med NorTrials handler er kultur og struktur.

– Kultur handler om samarbeid og det å åpne opp for samarbeid på alle nivåer, mellom næringsliv og helsetjeneste, for det er helt avgjørende. Dette skjer ikke uten samarbeid.

– Det andre er strukturen på sykehus. At fagområdene får tid, rom, ressurser og signaler om at kliniske studier skal prioriteres på lik linje med vanlig klinisk drift.

Powered by Labrador CMS