FAMILIETILBUD: På Modum bad har de startet et tilbud til ungdom som liter med spiseforstyrrelser og familiene deres, dere hele familien får et tilbud.

Kjempe mot spiseforstyrrelsen, ikke ungdommen

Å være mamma eller pappa til en som strever med mat kan være altoppslukende og fryktelig slitsomt.

Publisert
Marit Grave Halvorsen

Spiseforstyrrelser blant unge har økt etter pandemien. Det forårsaker mye lidelse – og behovet for behandling er tilsynelatende stort. Det ser likevel ut til å være en forskjell i behovet i befolkningen og oppmøte til behandling. Det er forståelig. For det er krevende å ta steget om å be om hjelp. Men det er også svært krevende å leve med en spiseforstyrrelse i familien.

Å være mamma eller pappa til en som strever med mat kan være altoppslukende og fryktelig slitsomt. Vi vet at foreldre kjenner på følelser som bekymring, maktesløshet, sorg, sinne, frykt, kanskje skam eller til og med litt skyldfølelse. De er redde for at barnet skal dø eller frykter at det ikke finnes hjelp til å bli frisk. Vil ikke barnet ha hjelp? Er det vanskelig å snakke med andre om spiseforstyrrelsen?

Hva gjør man som forelder, når man kjenner at man er fanget i egen familie?

Rammer hele familien

Spiseforstyrrelse er en sykdom som rammer hele familien. Når én i familien er syk, vil det påvirke og berøre alle familiemedlemmer. Familiesamspillet preges i stor grad av sterke følelser som sinne, avvisning, fortvilelse og frustrasjon. Samspillet defineres ofte av mat, måltider og vekt. Spiseforstyrrelsen styrer famliens liv og den tar gradvis over kontrollen i familien. Sånn sett kunne man kanskje kalt et barns spiseforstyrrelse en familieforstyrrelse?

Annette Rugaard

På Modum Bad har vi det siste året startet et behandlingstilbud som tar utgangspunkt i Familiebasert terapi (FBT). Det tilbys unge mellom 15 og 18 år som strever med mat, og deres familier. Vi har sett effekten og verdien av å jobbe med hele familien når én av familiemedlemmene rammes av spiseforstyrrelse.

Foreldre møter erfarne terapeuter til samtaler, veiledning og mottar støtte. På denne måten kan de, sammen med ungdommen, kan ta kontroll over spiseforstyrrelsen. Å være innlagt som familie i en døgnavdeling, gir ungdommen mulighet til å gå opp i vekt og jobbe med sin spiseforstyrrelse, samtidig som resten av familien også blir ivaretatt gjennom et helthetlig tilbud.

Familiene deltar i flerfamiliegruppe. Flerfamiliegruppe er en del av behandlingen hvor flere familier deltar i felles gruppebehandling. Sammen med egen familie og andre i lik situasjon, øker vi kunnskap om sykdommen, deler erfaringer og utfordrer spiseforstyrrelsen gjennom ulike oppgaver og øvelser. Vi ser at dette er viktig fordi hele familien er viktig. Skal man jobbe med noe som er vanskelig i en familie, bør alle som tilhører familien bli sett og hørt, slik at de kan skape mening i sin tilværelse. Søsken får mulighet til å motta informasjon om sykdommen, men også møte andre søsken som er i samme situasjon. Det familien erfarer sammen, kan de også dra nytte av i eget liv etter behandling.

Familien – en nødvendig ressurs

Som behandlere ser vi at familien er en helt nødvendig ressurs for å hjelpe ungdommen til å bli frisk. Målet er at foreldrene får støtte og kjenner styrke, slik at de kan stå tryggere i samarbeid, ledelse og bekjempelse av spiseforstyrrelsen.

Sinne og frustrasjon i møte med ungdommen som ikke spiser eller har annen spiseforstyrret atferd, påvirker foreldre. Det er helt vanlig med motstridende følelser hvor man på den ene siden er sint og frustrert, samtidig som redselen for at ungdommen ikke blir frisk eller kan dø er tilstede. Hvorfor kan ikke ungdommen bare ta seg sammen?

I denne behandlingen er vi opptatt av å flytte spiseforstyrrelsen bort fra ungdommen. Vi må kjempe sammen MOT sykdommen, IKKE ungdommen. Spiseforstyrrelsen kan forstås slik at den gradvis tar over personligheten til den som er syk og påvirker hele familien. Gjennom behandling kan familien få hjelp til å ta tilbake historien om seg selv.

Ingen oppgitte interessekonflikter

Powered by Labrador CMS