VURDERING: – Helsedirektoratet bør kunne gjøre en generell vurdering av hvilke læringsmål man oppfyller i KBU, slik at det ikke trenger å være en vurdering av hver enkelt lege, sier Håvard Ulsaker, leder i Norsk medisinstudentforening.

Foto: Privat

Vil at Norge skal ta hensyn til «dansk turnus»

Norsk medisinstudentforening (Nmf) og Legeforeningen (Dnlf) har nylig gitt et høringssvar om medbrakt kompetanse og lisens til helsepersonell.

Publisert

Denne artikkelen er mer enn fire år gammel.

Høringsnotatet om medbrakt kompetanse og lisens til helsepersonell er tilgjengelig her og har svarfrist i juni.

I høringssvaret er de enige om at det bør finnes en løsning for leger som har utdanning fra Danmark og gjennomført dansk turnus (KBU). Slik som situasjonen er nå, må de som har gjennomført KBU i Danmark ta LIS-1 før de kan gå videre i spesialistutdanningen.  

– De aller fleste legene som har gått KBU blir ansatt i LIS-1-ordningen, sier Håvard Ulsaker, leder i Norsk medisinstudentforening.

Ulsaker viser til at Nmf og Legeforeningen gjennom spørreundersøkelse har avdekket at om lag 40-60 LIS-1-stillinger blir besatt av leger som har gjennomført KBU, årlig.

Ettersom leger med utdanning fra Danmark har et års arbeidserfaring fra den «danske turnusen», er det slik at de fleste får tilbud om en LIS-1-stilling når de søker, ifølge en spørreundersøkelse som Legeforeningen har gjennomført i forbindelse med høringssvaret sitt. 

– Veldig godt kvalifisert
– De er veldig godt kvalifisert når de har vært gjennom KBU, og har allerede opparbeidet seg mye av kompetansen man skal tilegne seg i LIS1. Derfor bør vi finne en annen løsning for disse legene, forklarer Ulsaker.

Ulsaker avklarer at de foreslår at man ser på den kompetansen legene har opparbeidet seg i KBU og avklarer hvilke av læringsmålene som har tilsvarende mål i LIS-1.

– Da kan man se for seg at det er noen mål igjen. Da kan de ta igjen de resterende målene i reststillinger, eller ta resten etter påbegynt LIS-2.  


– Hdir bør vurdere
Helse- og omsorgsdepartementet skriver i høringsnotatet at «(...)nordmenn som har studert i utlandet og som ikke kan eller vil gjennomføre obligatorisk veiledet praksis som er obligatorisk i utdanningslandet» ikke har fullført utdanningen i henhold til utdanningslandets egne regler.

De mener derfor at å åpne opp for at de skal få gjennomføre praksisen de mangler i Norge vil sprenge rammene for godkjenningssystem og kapasitet på praksisplasser i Norge.

Legeforeningen skriver i sitt høringssvar blant annet at «ressurshensyn i seg selv ikke kan være et avgjørende argument».

– Det er først Helse- og omsorgsdepartementet som må godkjenne en eventuell ordning. Helsedirektoratet bør kunne gjøre en generell vurdering av hvilke læringsmål man oppfyller i KBU, slik at det ikke trenger å være en vurdering av hver enkelt lege, sier Ulsaker.

Powered by Labrador CMS