TRAPPES OPP: I forrige uke ble leger ved Ahus tatt ut i streik. Nå står flere sykehus for tur.  Foto: Målfrid Bordvik
TRAPPES OPP: I forrige uke ble leger ved Ahus tatt ut i streik. Nå står flere sykehus for tur. Foto: Målfrid Bordvik

Varsler ny streike-opptrapping

Akademikerne tar ut ytterligere 185 medlemmer i streik.

Publisert

Opptrappingen skjer fredag morgen. Tre nye virksomheter vil da være i streik, i tillegg til at flere medlemmer tas ut ved sykehusene som allerede er i streik. Til sammen vil 498 medlemmer ved 12 sykehus være i streik i løpet av uken.

– Vi trapper opp streiken for å legge økt press på arbeidsgiver. Det er bare forhandlinger som kan løse denne konflikten, sier forhandlingsleder Rune Frøyland i Akademikerne helse i en pressemelding.

Tre nye sykehus
Oslo universitetssykehus, Sykehuset Østfold, Helse Stavanger, Helse Bergen, Finnmarkssykehuset, Vestre Viken, Akershus universitetssykehus, Sykehuset i Vestfold og St. Olavs Hospital er allerede rammet av streiken. Fredag blir også Sunnaas, Nordlandssykehuset og Helse Nord RHF en del av streiken.

Konflikten mellom Akademikerne og Spekter dreier seg om legenes arbeidstidsordningen. Spekter ønsker å gå fra dagens kollektive turnusordninger til individuelle turnuser for landets sykehusleger, noe Legeforeningen nekter.

Les også: Forstår ikke legenes bekymring

– Skapt uro
– Både vi og de andre arbeidstakerorganisasjonene, ser på Spekters forsøk på å fjerne kollektive arbeidsavtaler som et angrep på den norske modellen og en forskyvning av styrkeforhold over fra felleskapet og til arbeidsgiver. Det samme sier toneangivende arbeidslivsforskere, sier Frøyland.

Frøyland mener konflikten har skapt betydelig uro i sykehussektoren og frykter at uroen vil vedvare, også etter at streiken er over.

Les også: Forbereder legene på rekordlang streik

Opptrappingen setter ikke liv og helse i fare, ifølge Akademikerne.

– Akuttbehandling, kreftbehandling, psykisk helse og barn er skjermet, sier Frøyland.

Powered by Labrador CMS