MANGE BALLER I LUFTEN: Eline Bragedatter Seljeseth og Bjørn Siver Seljeseth er begge leger og har vært sammen i 13 år. Sammen har de to barn. - Vi har ikke ofret karrieren for familielivet, sier Eline. Foto: Unni Skoglund

Leger vil gifte seg med leger

Rundt en tredel av norske leger er gift eller samboende med hverandre. - Vi ser en tydelig økning blant de yngste legene, sier Olaf Gjerløw Aasland.

Publisert

Denne artikkelen er mer enn 10 år gammel.

Olaf Gjerløw Aasland, leder for Legeforskningsinstituttet, forteller at trenden er klar: - 22 prosent av mannlige leger og 34 prosent av kvinnelige leger er gift eller samboer med en lege. Til sammen var 26 prosent av legene i vårt panel i Legekårsundersøkelsen gift med lege i 2008, sier Aasland.
I 1994 var bare 19 prosent av legene gift med en lege.
Flere yngre legepar
Statistikken viser at stadig flere unge leger nå velger seg en legepartner. - Ingenting tyder på at trenden vil snu. Blant de yngste legene, i aldersgruppen under 35 år, har hele 40 prosent en partner som er lege, og faktisk nesten 50 prosent av mennene, forteller Aasland.
Prosentandelen avtar med alderen. Blant leger over 55 år har bare 17 prosent giftet seg med en lege.
Leger på sykehus jobber oftest i vaktturnus.
- Kan det være vanskelig for legepar å kombinere dette med et familieliv?
- Jo, det kan det nok. Jeg tror mange velger fleksible løsninger, som for eksempel au pair. Sykehusbarnehagene har også lengre åpningstider enn andre barnehager.
Aasland påpeker at det blir lagt stadig større vekt på at det skal være mulig å ha et liv utenfor jobben. - Før hadde legen, svært ofte en mann, en ektefelle som tok seg av arbeidet hjemme.
Rause systemer
Han mener dagens gode velferdssystemer gjør det mulig for leger å gifte seg innad i yrkesgruppen.
- Legene tar like lange barselpermisjoner som andre yrkesgrupper. Med rause systemer er det ikke nødvendig å tenke på hvilket yrke ektefellen har, sier Aasland.
Aasland mener små kommuner eller lokalsykehus oftere bør lyse ut to stillinger istedenfor én når de trenger leger slik at også legepar kan søke.
Også i andre land ser man at leger gifter seg med hverandre i stor grad. Judith Rosta i Legeforskningsinstituttet har upubliserte tall som viser at cirka 86 prosent av tyske sykehusleger i 2006 hadde partner, og 47 prosent av dem hadde legepartner.
Tidsklemma
Eline Bragedatter Seljeflot og Bjørn Siver Seljeflot har to barn, på tre og snart fem år. Hun er i gang med spesialisering ved gynekologisk avdeling på St. Olavs Hospital, han ved Nidaros DPS. - Jeg har vakt hvert tiende døgn, Bjørn to ganger i måneden. Men dette er luksus sammenlignet med vaktbelastningen vi hadde på Gjøvik, sier Eline.
Da de hadde gruppe 2-spesialisering ved Gjøvik sykehus og Reinsvoll psykiatriske sykehus, hadde Eline vakt hvert femte døgn og Bjørn hvert åttende.
- Vi hadde ingen besteforeldre i nærheten. Det hendte at Bjørns far måtte kjøre fra Telemark til Gjøvik bare for å passe ungene ei natt, forteller hun.
Det er vanskeligere å være legepar i vaktturnus ved et lite sykehus enn ved et stort: - Det er færre leger som kan dekke opp for hverandre, noe som for eksempel gjør det verre å være hjemme med sykt barn, sier Eline.
Hun tok noen måneder permisjon uten lønn da ungene var under ett år gamle. - Det ville ha gått ut over kollegene mine hvis jeg skulle ha vært fritatt for vakter og tatt ammefri, sier hun.
Vaskehjelp
På Gjøvik hadde de vaskehjelp, i likhet med de fleste andre der. I løpet av én maratonmåned så de hverandre tre kvelder, husker Bjørn.
- Nå har vi bedre tid. Jeg har inntrykk av at mange i Bergen og Oslo har au pair, men ikke her i Trondheim, sier Eline.
Mellom 16.00 og 19.00 hver dag er all tid satt av til ungene. Ingen av dem føler at de har ofret karrieren sin for familielivet.
- Som psykiater er det ganske lav vaktbelastning, men det er ikke derfor jeg har valgt psykiatrien, sier Bjørn.
Som gynekolog har Eline mer vakter:
- Jeg vil heller ha den jobben jeg har, enn en kjedelig jobb uten vakter. Mitt inntrykk er at de fleste synes det er så gøy å være på jobb at de heller ofrer litt nattesøvn for å ha den jobben de ønsker.
Hvem har viktigst dag?
Noen diskusjoner har det blitt om hvem som er hjemme med sykt barn: - Da blir det en diskusjon om hvem som har den viktigste dagen på jobben. Det sitter langt inne for meg å være hjemme på en operasjonsdag, sier Eline.
De mener det er viktig at arbeidsgiver er fleksibel. - Det må være mulig å være hjemme med sykt barn, og arbeidsgiver bør kunne tilby 38-timersuker, spesielt til småbarnsforeldre.
Hun føler at det kan være vanskelig å stå på kravene. - Hvis jeg er kjip og insisterer på rettighetene mine, er jeg redd for ikke å få de morsomme oppgavene, og for å få færre operasjoner, sier hun.
De har mange legepar i omgangskretsen og synes ikke det er rart at legene finner hverandre.
- Vi møttes under studiet i Trondheim og har vært sammen i over 13 år. Det ble mange par på kullet. Medisinstudentene holdt seg mye for seg selv her i Trondheim, forteller de.
Jobb og utdanning, Dagens Medisin 05/2014

Powered by Labrador CMS