SYKEPLEIERVAKTER: Mange sykepleiervakter ble ikke bemannet med en sykepleier, viser den årlige kartleggingen fra Norsk Sykepleierforbund. I stedet blir det satt inn personell med annen bakgrunn, ufaglærte eller vakten ble stående ubemannet.

Kartlegging: En av fem sykepleiervakter uten sykepleiere

Nesten en av fem planlagte sykepleiervakter i kommunehelsetjenesten blir ikke bemannet av en sykepleier, ifølge en kartlegging fra Norsk Sykepleierforbund.

Publisert

– Dette er alvorlig for dette er kompetanse pasienter og brukere trenger, sier forbundsleder Lill Sverresdatter Larsen.

Dette er sjette år på rad at forbundet sjekker planlagte vakter i kommunehelsetjenesten over hele landet. Ifølge oversikten ble 18 prosent ikke bemannet av sykepleiere. I hjemmesykepleien var tallet 19,3 prosent.

På disse vaktene ble det satt inn personell med lavere kompetanse, folk som var ufaglærte eller vaktene ble ikke bemannet i det hele tatt, ifølge kartleggingen.

I dag står 17.000 sykepleiere utenfor yrket. Sverresdatter Larsen mener mangelen på kompetanse i kommunene er en trussel mot pasientsikkerheten. Tilgang på sykepleiere er viktig for at det skal bo folk i hele landet, tilføyer hun.

– En konsekvens av færre sykepleiere på jobb er at belastningen på de gjenværende sykepleierne blir større. Da risikerer vi at de 17.000 som i dag jobber i andre sektorer, blir enda flere. Det er veldig dårlig samfunnsøkonomi, sier forbundslederen. Hun mener løsningen er flere hele faste stillinger og bedre lønn.

Det skorter også på bemanning av helsefagarbeidere, ifølge oversikten. 9,7 prosent av planlagte vakter ble stående udekket eller erstattet av ufaglærte.

Kartleggingen ble gjennomført ved at tillitsvalgte hentet data fra bemanningsplaner og vaktlister for to ordinære uker i mars. De registrerte hvor mange sykepleiere, helsefagarbeidere og andre som var planlagt på vakt, og hvor mange som faktisk var på vakt.

Powered by Labrador CMS