KARAKTERER: Det var flere sykepleierstudenter som strøk enn som fikk karakteren C på den første nasjonalel deleksamen i anatomi, fysiologi og biokjemi. Foto:

Tre av ti sykepleierstudenter strøk på anatomieksamen

– Det er ikke et nytt problem, men noe som institusjonene må ta på største alvor, uttaler NOKUT-direktør Terje Mørland.

Publisert

Denne artikkelen er mer enn fem år gammel.

ANSVAR: – Institusjonene har selv ansvaret for å styrke undervisningen og sette inn tiltak der det er behov, sier direktør Terje Mørland i NOKUT. Foto: NOKUT

Resultatene fra den første nasjonale deleksamen for sykepleierutdanningene i desember i fjor, viser at 29 prosent strøk (karakter F) på eksamen i anatomi, fysiologi og biokjemi.
19 prosent fikk dårligste ståkarakter, E. Drøyt 22 prosent fikk karakteren C, 15,4 prosent fikk D. Beste karakter, A, ble gitt til 3,4 prosent av studentene, mens 15,8 prosent fikk karakteren B.

Svakt kunnskapsnivå
Direktør Terje Mørland i Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen (NOKUT) mener resultatene må tas på alvor.

– Når 43 prosent av studentene får karakteren E eller F, og hele 29 prosent stryker, indikerer det at mange studenter har et svakt kunnskapsnivå i anatomi, fysiologi og biokjemi og sliter med dette faget. Det er ikke et nytt problem, men noe som institusjonene må ta på største alvor. Institusjonene har selv ansvaret for å styrke undervisningen og sette inn tiltak der det er behov, uttaler Mørland på NOKUT sin hjemmeside.
Rettferdig sensurspraksis
Han viser til at resultatene fra nasjonal deleksamen generelt ikke skiller seg mye fra tidligere lokale eksamener. 

– Det er en indikasjon på at institusjonene har en rettferdig sensurpraksis, og at de stiller høye krav til studentene sine ved ordinær lokal eksamen, uttaler NOKUT-direktør Terje Mørland.

Pilotprosjekt
Sykepleierutdanningen var én av tre utdanninger som ble inkludert i et en mulighetsstudie med nasjonale deleksamener i høyere utdanning.
I 2014 fikk NOKUT i oppdrag fra Kunnskapssenteret å gjennomføre en mulighetsstudie og et pilotprosjekt.

Den nasjonale deleksamenen for sykepleierutdanningene var basert på frivillig deltagelse. Tolv institusjoner deltok, og de fleste var første-semesterstudenter. I alt 1761 av 1931 studenter gjennomførte eksamenen.

Kommende høst deltar 16 institusjoner i neste runde av prosjektet.

Powered by Labrador CMS