PROBLEM: – Vi mener det er et problem når vi har nesten 700 nyutdannede leger i Norge som venter på å begynne sin spesialisering. Samtidig vet vi at det er behov for flere legespesialister, sier Inger Heimdal, leder av Norsk medisinstudentforening. Foto: Per Corneliussen Foto:

Nær tre søkere til hver LIS1-stilling

– En håpløs situasjon, sier lederen for medisinstudentene. De siste fem årene har det aldri vært flere "turnussøkere" som konkurrerer om LIS1-stillingene enn i vår.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er mer enn fem år gammel.

Foreløpige tall Dagens Medisin har fått fra Helsedirektoratet viser at det for våren i år er cirka 1270 søkere til i alt 456 ledige LIS1-stillinger, tidligere kalt turnusstillinger.

Det betyr at bare 36 prosent av søkerne kan forvente å få en LIS1-stilling. Den andelen har aldri vært lavere, ifølge oversikten fra Norsk medisinstudentforening for perioden 2014-2017.

Våren 2015 utgjorde antallet stillinger 49 prosent av antallet søkere. I fjor fikk 41 prosent av søkerne en LIS1-stilling.

Leger i spesialisering, del 1 (LIS1)

Fra 1. mars i fjor ble regelverket for spesialistutdanning av leger endret.I den nye forskriften er turnustjenesten for leger avviklet og erstattet av første del i ny spesialistutdanning, kalt LIS1.LIS1 omfatter 12 måneders tjeneste i sykehus og seks måneder i kommunehelsetjenesten. Sykehusene ansetter leger i LIS1-stillinger ut fra kvalifikasjoner, som ellers i arbeidslivet.Antallet søknader er mange tusen, siden hver søker sender inn søknad på flere LIS1-stillingerTidligere ble turnusstillingene fordelt gjennom loddtrekning.De første legene i det nye spesialistløpet startet 1. september i fjor.

Antallet søknader totalt er adskillige tusen, siden hver søker sender inn søknad på flere stillinger.

Les saken: Søker i snitt 17 LIS1-stillinger hver

Avdelingsdirektør Randi Moen Forfang i Helsedirektoratets avdeling for personell og godkjenning understreker at 2018-tallene ikke er kvalitetssikret, og tar forbehold om at det kan forekomme feil. De endelige tallene kommer i direktoratets rapport, trolig i løpet av mai.

"Fortvilende situasjon"
Medisinstudentlederen mener tallene er urovekkende.

– Dette bør uroe politikerne. Nok en gang er det rekordmange leger som står i kø for å begynne sin spesialisering. Dette er en type rekord vi ikke feirer med bløtkake. Dette er en fortvilende situasjon som vil ramme pasientene hardest , sier Inger Heimdal, leder av Norsk medisinstudentforening (Nmf) til Dagens Medisin.

Årlig utlyser Helsedirektoratet om lag 950 LIS1-stillinger. Selv om det kan utlyses 475 stillinger hvert halvår, blir ikke alle stillinger utlyst, fordi noen er forbeholdt leger som kommer tilbake etter lovfestet permisjon.

Siden 2014 har antallet søkere til turnusstilling/LIS1-stilling økt med hele 38 prosent, mens antallet ledige stillinger har vært mer eller mindre det samme.

– Vi har økende befolkningsvekt, økte forventninger til helsetjenesten, økende andel leger som pensjoneres. Antallet legeårsverk i kommunene og på sykehus har økt. Flere rapporter har vist at behovet for helsepersonell vil fortsette å øke. Det er et stort behov for flere legespesialister, det viser også Helsedirektoratets egen rapport «Helse-Norge 2040», utført av Samfunnsøkonomisk analyse, poengterer Heimdal.

Les også: Stadig flere nyutdannede leger uten jobb

Flere stillinger
Hun mener det er et paradoks at leger utdannes til arbeidsledighet, samtidig som det er mangel på legespesialister.

– Vi mener det er et problem når vi har nesten 700 nyutdannede leger i Norge som venter på å begynne sin spesialisering. Samtidig vet vi at det er behov for flere legespesialister. Dette er en ikke-logisk flaskehals, som vil ramme pasientene, sier Heimdal.

– Hva tenker dere er løsningen?

– Vi og Legeforeningen har også tidligere gått ut og sagt at det må opprettes minst 200 flere LIS1-stillinger, svarer Heimdal.

Ønsker ryddigere prosess
Nmf-lederen mener også at ansettelsesprosessen for LIS1må bli ryddigere. Hun etterlyser en bedre ordning.

– Helseforetakene som ansetter til LIS1 vektlegger erfaring ulikt. Noen tar med hospitering når de vurderer LIS1-søknader. Andre gjør det ikke. Nmf er klare på at hospitering ikke er ulønnet jobb, men en læringssituasjon. Det foretakene derimot er enige om, er at de som har jobbet med lisens kommer godt ut i LIS1-ansettelsesprosessene.

– Men det er vel ikke så unaturlig at sykehusene prioriterer de som har jobbet med lisens?

– Nei, det er riktig, men det som er problematisk er at ansettelsesprosessene til disse stillingene også er uryddige. Når det er få stillinger så, er konkurransen stor. Det å jobbe med lisens er jo ikke et formelt krav for å få en LIS1-stilling, men tydeligvis en stor fordel. Dagens lovverk krever at bare lisensjobber med minst seks måneders varighet må utlyses. De kortvarige stillingene trenger ikke å lyses ut. I første omgang tror vi at det vil ha stor betydning for oss medisinstudenter at også lisensjobber av kortere varighet lyses ut,  sier Heimdal og legger til:

– Hvis disse stillingene lyses ut, vil det å få en lisensjobb være mindre avhengig av kjennskap og vennskap.

Powered by Labrador CMS