Nyheter for deg som jobber i helsevesenet

 
 • DM Pharma
 • Annonsere
 • Kontakt oss
 • Nyhetsbrev
 • RSS
 • Facebook
 • Twitter
 • Ledig jobb
 • Logg inn

– Vi ser at det i 2017 var rekordmange som ikke fikk startet sin spesialisering, og det er ikke en rekord vi feirer, sier Inger Heimdal, leder i Norsk medisinstudentforening (Nmf).

– Vi ser at det i 2017 var rekordmange som ikke fikk startet sin spesialisering, og det er ikke en rekord vi feirer, sier Inger Heimdal, leder i Norsk medisinstudentforening (Nmf). Foto: Per Corneliussen

Søker i snitt 17 LIS1-stillinger hver

Norsk medisinstudentforening mener det høye antallet søknader per person henger sammen med en frykt blant de nyutdannede for ikke å få jobb. 

Annons:

Før jul publiserte Helsedirektoratet rapporten «Leger i spesialisering del 1 (LIS1) Statusrapport søknadsrunden våren 2017».

Der kommer det klare tall fra søknadsrunden våren 2017, den første runden med søkere til LIS1-stillinger, som begynte høsten 2017.

– Ikke en rekord vi feirer
Rapporten viser blant annet at godt under halvparten av de som søker får jobb, kun 41 prosent av søkerne får tilbud om LIS1-stilling. Det tilsvarer 1139 søkere til 459 utlyste LIS1-stillinger.

– Antall søkere til LIS1-stilinger er økende. Med et konstant antall stillinger som lyses ut i hver tilsettingsperiode, betyr dette at det blir stedig flere som ikke får tilbud om stilling. Etter en liten nedgang fra 2013 til 2014 har søknadsmengden vært økende, med 14% det siste året, heter det i rapporten.

Norsk medisinstudentforening er ikke fornøyd med tallene.

– Vi ser at det i 2017 var rekordmange som ikke fikk startet sin spesialisering, og det er ikke en rekord vi feirer, sier Inger Heimdal, leder i Norsk medisinstudentforening (Nmf).

Ønsker 200 flere stillinger
Hun påpeker at Nmf lenge har fremmet krav om flere LIS1-stillinger, blant annet på grunn av det store behovet for flere spesialister i fremtiden.

– Vi ønsker, som Legeforeningen, å øke antall LIS1-stillinger med minimum 200 i året. De siste årene har antallet stillinger stått fast på 950 i året. Derfor er det gledelig at også Stortingets helse- og omsorgskomité har gitt uttrykk for at de er bekymret for dagens situasjon. Vi forventer at det følges opp med bevilgninger i neste års statsbudsjett, sier Heimdal.

19.000 søknader 
Antallet søknader var imidlertid langt høyere enn søkerantallet, hele 19.000 søknader kom inn våren 2017, ifølge rapporten. Det betyr at hver søker i snitt har søkt på 17 stillinger. Inger Heimdal mener det tyder på at de nyutdannede legene frykter for å ikke få jobb.

– Dette viser jo at det er altfor få plasser i utgangspunktet. I tillegg er det lite informasjon tilgjengelig om hvert enkelt søkersted, og dermed få muligheter til å vite hva du søker deg til. Nmf oppfordrer likevel til kun å søke ved de foretakene man faktisk ønsker å jobbe, understreker hun.

Kommentarer

Kontrollspørsmål for kommentarer   4 + 7 =   (legg sammen tallene for å kommentere)
OM KOMMENTARFELTET: Dårlig ytringsklima beskrives som et problem i deler av helsetjenesten, derfor har vi en åpning for anonyme kommentarer. Dagens Medisin oppfordrer imidlertid alle til å bruke fullt navn i kommentarfeltet, og kritisk vurdere om man har behov for å være anonym. Fullt navn og identifisering gjør debatten bedre – for alle! Ved å huke av boksen, godkjenner du publisering av kommentaren i artikkelen og Dagens Medisins regler for kommentarinnlegg.


 • Lege 02.05.2018 19.30.16

  Situasjonen er urettferdig for spesialister som kommer fra utlandet. En ferdig utdannet lege med god erfaring på ett fagfelt må vente lang tid på turnus i følge nye regler. Er det virkelig nødvendig at de som har utdannet seg som spesialist gjennomføre allmennpraksis igjen?Eller det er mer fornuftigere at de fortsette på Lis 2 eller 3? Dessuten er det mindre sjansen for dem å få plass på Lis1 siden de har jobberfaring på deres fagfelt, mens sykehus bryr på jobberfaring på allmennmedisin når de velger kandidater til Lis1.

 • Realist 09.01.2018 11.16.48

  Mange av søkerne til LIS1 er ikke norske statsborgere. Det må vi selvsagt respektere, men det er neppe et godt argument for å opprette flere stillinger når det i hver runde ansettes et ikke ubetydelig antall leger fra andre land. Da må norske leger også akseptere at de må søke stillinger i andre land for å komme i gang med spesialisering. Vi lever i en globalisert tid.

 • Veileder 09.01.2018 11.10.28

  19000 søknader på 459 stillinger sier noe om at nåværende søknadssystem har gått ut på dato. Det fungerte delvis da det var loddtrekning, men nå er det på tide å overlate til helseforetakene hvordan man vil rekruttere LIS1-leger. Det er muligens en utfordring at LIS1-legene har fulle krav til mamma- og pappapermisjon, men dette medfører at mange ikke klarer å fullføre løpet på 18 måneder. Det naturlige er da at sykehusene utlyser stillingene uavhengig av hverandre. Samtidig bør sykehusene i større grad kunne øke eller reduserer antall LIS1-stillinger etter behov og kapasitet når det gjelder veiledning. Uten veiledning blir verdien av tjenesten svært liten.

 • sykehuslege 07.01.2018 13.40.13

  Jmf siste sitat, dette viser IKKE at det er for få turnusplasser, men heller for mange leger. "Legemangelen" i Norge finnes i distriktene og har helt andre årsaker enn en reell mangel.

 • Ole 06.01.2018 12.02.25

  Det utdannes for mange. Punktum.

 • Lege 06.01.2018 07.41.59

  Det er for mange leger i Norge og slik vil det være i mange år fremover. Leger er også dyr arbeidskraft, dermed er det samfunnsmessig gunstig med jobbglidning til rimeligere yrkesgrupper. Slik vil behovet for leger kunne minskes ytterligere. På tide å ta innover seg realiteten i stede for å kreve flere lis-stillinger og studieplasser.

 • Fastlege, lek. med. 05.01.2018 23.57.49

  Her er NMF noe på bærtur: Man argumenterer sterkt for å øke opp antall LIS1, øke opp antall studieplasser i Norge. Dette går ikke. Fordi: 1. Antall leger må være dimensjonert i forhold til befolkning. Norge har en særs høy legedekning i dag. 2. Arbeidsinnvandring og studieutvandring vil fortsette i all overskuelig fremtid. Argumentet med at Norge skal utdanne eget helsepersonell i større grad som en moralistisk vinkling er på avveie fordi norske studenter i f. eks. Ungarn bidrar til økonomisk vekst der ved kjøp av tjenester, noe Ungarn er tjent med. Økt proteksjonisme i Norge vil derimot føre til mindre økonomisk vekst i de aktuelle landene nordmenn studerer i. I tillegg er de Ungarske studentene faglig flinke og bringer inn språk og kulturkompetanse i det norske legekorpset. Win win. I sum: Man bør ikke øke opp antall studieplasser i Norge. Man bør ikke øke antall LIS1 stillinger. Ref. argumenter ovenfor. Mvh fastlege, lek. med.

 • Lis1 06.01.2018 21.08.29

  Win-win, for alle andre enn de som reiser, betaler utdanningen selv og risikerer å stå uten turnus når de kommer hjem med lån på 600 000 ekstra.

 • Fastlege, lek. med. 09.01.2018 03.25.37

  Man er ikke garantert jobb etter endt studie. Det er en virkelighet som alle nyutdannede må forholde seg til. Uavhengig om de er medisinere eller ei. Poengene består: Ikke behov for flere LIS1 IKKE behov for flere studieplasser Det trengs en korreksjon og den kommer naturlig nå.

 • Andreas Nydal 05.01.2018 14.53.44

  Eller begrense antall nyutdannede, jamfør lis-krisen i OUS

 • Helen Brandstorp 05.01.2018 10.04.00

  LIS1 /turnuslegene skal ut i kommuneturnus også, etter året på sykehus. Det må altså være nok fastlegekontor som må være villige til å ta imot og lære opp LIS1 leger. Hvorfor inkluderer ikke Helsedirektoratet disse turnusplassene i rapportene sine? De vet at i det nye systemet er det mer uforutsigbart om LIS1 legen faktisk kommer til kommunen hen har fått plass i. Det er blitt enklere å bytte kommuneplass. Derfor velger enkelte legekontor heller å gjøre denne stillingen om til en fastlegestilling. Hva dette har å si for kapasiteten til å utdanne LIS1 og deretter for rekruttering til fastlegeordningen bør interessere direktoratet.

Nyheter fra startsiden

Utbetalinger fra legemiddelindustrien

Slik sikret Danmark full åpenhet om industripengene

Bilde av Joachim Henriksen

Utbetalinger fra legemiddelindustrien

Samarbeider kun med åpne leger

Utbetalinger fra legemiddelindustrien

Søk i utbetalingene fra legemiddelindustrien

Oslo universitetssykehus

Går av som HR-direktør ved OUS

Kommende DM Arena-møter

Tidligere DM Arena-møter

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!