REKRUTTERING: Utdanningen er et viktig bidrag for å sikre god rekruttering av sykepleiere fremover, sier kommunalsjef Rachel Berg. 

Foto: Vidar Sandnes/Arkivfoto

17 millioner til sykepleierutdanning: – En jubeldag for hele Helgeland

VID vitenskapelige høgskole har sammen med Helgelandssykehuset og kommunene utviklet den nye desentraliserte sykepleierutdanningen. Midlene går til delfinansiering av to kull med sykepleierstudenter og utviklingsarbeid. 

 Jeg vil gratulere til alle som har bidratt. Godt samarbeid og lagspill gir resultater, uttaler konstituert administrerende direktør ved Helgelandssykehuset, Hanne Frøyshov, i en pressemelding. 

Frøyshov sier at tildelingen fra Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse betyr mye for den videre utviklingen av den desentraliserte sykepleierutdanningen.

 Det er en jubeldag for hele Helgeland og VID. 

Rekruttering av sykepleiere

VID vitenskapelige høgskole har sammen med Helgelandssykehuset og kommunene samarbeidet om prosjektet, som startet i 2020.

16 millioner går til videreføring av sykepleierutdanningen på Helgeland, i tillegg får Studiesenter RKK Ytre Helgeland en million kroner som skal bidra med lokal tilrettelegging i Sandnessjøen.

Prosjektet ledes av Helgelandssykehuset.

– VID er en fantastisk samarbeidspartner for oss, som ønsker å tilby utdanning tilpasset regionens behov, uttaler Rachel Berg, kommunalsjef for helse- og omsorg i Vefsn kommune, i pressemeldingen.

Berg er representant i styringsgruppen for prosjektet Desentralisert sykepleierutdanning på Helgeland. 

Hun mener prosjektet er et godt eksempel på vellykket samhandling på Helgeland, og sier at dette er noe de vil bygge videre på. 

– Utdanningen er et viktig bidrag for å sikre god rekruttering av sykepleiere fremover.

Den nye tildelingen viser at myndighetene har tro på videre utviklingsplaner i fellesskap mellom helsetjenesten og VID, uttaler Silje Paulsen, rådgiver i Helgelandssykehuset og prosjektleder for samarbeidet om Desentralisert sykepleierutdanning på Helgeland.

Paulsen sier at det er med på å sikre en robust desentralisert sykepleierutdanning fremover og gir kraft til videreutviklingen.  

Powered by Labrador CMS