STÅR STERKT: Fastlegene scorer høyt på fornøydhetsskalaen vår, og de eldste blant oss er de som er mest fornøyd med fastlegen, viser tall fra analysebyrået Kantar.
STÅR STERKT: Fastlegene scorer høyt på fornøydhetsskalaen vår, og de eldste blant oss er de som er mest fornøyd med fastlegen, viser tall fra analysebyrået Kantar.

Ja, vi elsker fastlegen!

Syv av ti nordmenn er fornøyd med fastlegetilbudet der de bor, viser tall fra Kantars Helsepolitiske barometer.

Publisert Sist oppdatert

Hvert år lager analysebyrået Kantar en Helsepolitisk oversikt, som tar tempen på befolkningens oppfatning av helsetjenestetilbudet. Resultatene fra årets undersøkelse legges frem torsdag denne uken, men Dagens Medisin har fått tilgang til svarene på spørsmålene som er stilt om fastlegetilbudet.

IKKE OVERRASKET: NFA-leder Marte Kvittum Tangen.
IKKE OVERRASKET: NFA-leder Marte Kvittum Tangen.

- En hardt presset fastlegetjeneste og likevel relativt godt fornøyde brukere, tyder på at helsevesenet strekker seg langt for å dekke befolkningens behov, og at man i størst mulig grad forsøker å skjerme pasientene, sier ansvarlig for Helsepolitisk barometer i Kantar, Eva Fosby Livgård.

250.000 uten fastlege

I dag står anslagsvis 250.000 nordmenn uten fastlegetilbud, og mange steder søker fastlegene seg til andre jobber i helsevesenet fordi belastningen er for stor.

Ekspertutvalget som statsråd Ingvild Kjerkol oppnevnte i fjor høst, har frist 15. april for å levere sine forslag for å dempe fastlegekrisen.

Også brukerne merker en endring i tilbudet. En av tre svarer at de opplever tilbudet som dårligere enn det var for fem år siden, mens halvparten av de spurte svarer at de opplever tilbudet som det samme.

2051 personer over 18 år har svart på undersøkelsen, som er vektet for kjønn, alder, geografi og utdanning.

Minst fornøyd i Nord

Selv om de som svarer, i all hovedsak er fornøyde med tilbudet, er det store variasjoner i befolkning hvordan tilbudet oppleves. Alder og bosted er utslagsgivende. De under 45 år er mest kritiske, og folk som tilhører helseregionene Helse Vest og Helse Nord er mest kritiske. Det er også der det er vanskeligst å rekruttere fastleger.

Når de kritiske brukerne skal beskrive sin opplevelse med ord, er «dårlig, mangelfull, elendig, overbelastet, utilstrekkelig eller ventetid» det som går igjen.

De eldste mest fornøyd

GODORD: Når folk blir spurt om å sette ord på hva de syns om fastlegen, er «bra» det ordet som oftest går igjen.
GODORD: Når folk blir spurt om å sette ord på hva de syns om fastlegen, er «bra» det ordet som oftest går igjen.

Det er de eldste blant oss som er aller mest fornøyd. 85% av de spurte over 75 år er fornøyde med sin fastlege. Det er også de eldste som bruker fastlegen mest.

- Er det noe i svarene som overrasker?

- Resultatene bekrefter vel det vi hele tiden har hatt et inntrykk av – at fastlegene strekker seg langt for å skjerme pasientene for de utfordringene de møter i hverdagen. Tall fra SSB viser at åtte av 10 fastleger jobber mer enn Arbeidsmiljølovens bestemmelser. Antall konsultasjoner øker, ikke bare fordi vi blir flere, men også fordi antall konsultasjoner per innbygger øker, sier Livgård.

- Hva sier dette om statusen fastlegen har i manges liv, tenker du?

- Flere av undersøkelsene våre peker i samme retning, fastlegen har en sentral plass i de flestes liv og har høy tillit i befolkningen. Vi ser også at de eldre er mer tilbøyelige enn de yngre til å konsultere fastlegen fremfor andre innen helsesektoren.

Ikke overrasket

Leder i Norsk forening for allmennmedisin (NFA), Marte Kvittum Tangen, er «overhode ikke overrasket» over den sterke posisjonen fastlegene har i befolkningen.

- Dette viser at fastlegeordningen er den beste måten å organisere legetjenesten på. Mange pasienter får et godt og langvarig forhold til legen sin, og selv om ordningen er i en krise klarer legene å tilby gode tjenester til pasientene sine.

Powered by Labrador CMS