LA FREM TALL: Seniorrådgiver Torfinn Aanes i Sykehusinnkjøp presenterte statistikk over helseforetakenes utgifter til direktevirkende antivirale legemidler, under LIS-seminaret om hepatitt C på tirsdag. Foto: Øyvind Bosnes Engen
LA FREM TALL: Seniorrådgiver Torfinn Aanes i Sykehusinnkjøp presenterte statistikk over helseforetakenes utgifter til direktevirkende antivirale legemidler, under LIS-seminaret om hepatitt C på tirsdag. Foto: Øyvind Bosnes Engen

Behandlet flere pasienter for mindre penger

Helseforetakene brukte 505,5 millioner kroner på direktevirkende antivirale legemidler i fjor.

Publisert

I fjor arrangerte helseforetakenes Legemiddelinnkjøpssamarbeid (LIS) for første gang anbudskonkurranse om direktevirkende antivirale legemidler mot hepatitt C.

Nå viser statistikken at sykehusene behandlet flere pasienter i 2016 enn i 2015, og at den totale kostnaden var lavere. Det opplyste seniorrådgiver Torfinn Aanes i Sykehusinnkjøp under LIS-seminaret om hepatitt C tirsdag.

70.000 mindre per behandling
I fjor ga norske sykehus 1007 tolvukers behandlinger til hepatitt C-pasienter. Den samlede prislappen var på 505,5 millioner kroner. Til sammenligning ble det året før gitt 947 behandlinger, til en totalkostnad på 542,6 millioner kroner. Det betyr at den gjennomsnittlige kostnaden ved én tolvukers behandling har sunket fra rundt 573.000 kroner til rundt 502.000 kroner fra 2015 til 2016.

Fjorårets anbudskonkurranse trådte i kraft 1. mars. Ifølge Aanes forventes gjennomsnittskostnaden per behandling å synke ytterligere når man ser på hele avtaleperioden til og med februar 2017, snarere enn kalenderåret 2016.

Offentliggjør nye anbefalinger
Nytt av årets anbudskonkurranse er at man fjerner kravet om betydelig leverskade for å tilby behandling til pasienter med virusets genotype 1 – en gruppe som utgjør rundt 40 prosent av den norske pasientpopulasjonen.

Sykehusinnkjøp offentliggjør om kort tid hvilket legemiddel som skal tilbys disse pasientene, og de øvrige anbefalingene om hvilke medikamenter som skal brukes som følge av anbudskonkurransen.

Powered by Labrador CMS