FÅR MIDLER: – Det betyr at vi utpå våren 2022 får midler til drift, noe vi aldri har hatt før, uttaler leder av registeret, Bente Magny Bergersen. Foto tatt i annen anledning: Vidar Sandnes

Foto:

NORHIV får nasjonal status

Nasjonalt kvalitetsregister for hiv (NORHIV) har fått godkjenning som medisinsk kvalitetsregister med nasjonal status av Helsedirektoratet.

Publisert

Denne artikkelen er mer enn to år gammel.

– Det at NORHIV har fått nasjonal status betyr at vi endelig har fått det formelle i orden når det gjelder å samle inn data på tvers av helseforetak, og ikke bare lokalt på Oslo Universitetssykehus (OUS). Det betyr også at vi utpå våren 2022 får midler til drift, noe vi aldri har hatt før, uttaler leder av registeret, Bente Magny Bergersen.

Bergersen er seksjonsoverlege ved infeksjonsmedisinsk poliklinikk ved OUS Ullevål.

Oppfølging og behandling
Formålet med registeret er å bidra til at hivpasienter i Norge får bedre oppfølging og behandling. Det skal gjøres ved å;

  • Registrere, kvalitetssikre og prosessere data
  • Bidra til økt kunnskap om hiv/aids
  • Overvåke og bedre kvaliteten på behandling
  • Fremme flere typer forskning knyttet til hiv

Mistet statusen i 2019
NORHIV fikk første gang nasjonal status i 2014, men mistet den i 2019 på grunn av manglende konsesjon hos Datatilsynet og manglende årsrapport for 2016. Helsedirektoratet mener nå at NORHIV oppfyller kravene for å få en slik status. Det skriver Helse Nord i en pressemelding.

Registeret er lagt til OUS HF og infeksjonsmedisinsk avdeling. OUS HF påtar seg dermed ansvar for finansiering av drift. Registeret er samtykkebasert og har to brukerrepresentanter. Det er i tillegg satt i gang et nasjonalt prosjekt for å sørge for automatisert datafangst til NORHIV.

Powered by Labrador CMS